Traducere engleză-română pentru "assembly"

EN

"assembly" română traducere

volume_up
assembly {substantiv}
volume_up
assembling {substantiv}
RO
EN

assembly {substantiv}

volume_up
Article 31 of the Russian Constitution, however, guarantees the freedom of assembly.
Cu toate acestea, articolul 31 al Constituţiei Rusiei garantează libertatea de adunare.
Such an assembly would then have to draw up a democratic constitution that ensures the separation of powers.
Această adunare ar trebui apoi să elaboreze o constituție democratică pentru a asigura separarea puterilor.
We must be careful we do not transform our assembly into a court.
Trebuie să avem grijă să nu transformăm această adunare într-un tribunal.
assembly (dar şi: gathering, meeting)
Fundamental rights such as freedom of expression and freedom of assembly are still not respected.
Încă nu sunt respectate drepturi fundamentale precum libertatea de exprimare și libertatea de reuniune.
Freedom of speech, assembly and association are the building blocks on which all Western democracies rest.
Libertatea de exprimare, de reuniune şi asociere sunt elementele fundamentale pe care sunt fondate democraţiile occidentale.
I saw this when I attended the first regional meeting of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly with countries of the Caribbean region.
Am putut observa acest lucru când am participat la prima reuniune a Adunării Parlamentare paritare ACP-UE cu ţările din regiunea Caraibelor.
assembly (dar şi: board, council)
volume_up
obște {f} (consiliu)

Exemple de folosire pentru "assembly" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe role of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly must, however, be strengthened.
Rolul Adunării parlamentare paritare ACP-UE trebuie, cu toate acestea, consolidat.
EnglishThe Parliamentary Assembly decides to change its name into European Parliament.
Adunarea parlamentară decide să îşi schimbe numele în Parlamentul European.
EnglishThe Northern Ireland Assembly has the responsibility of administering the funds.
Adunarea Irlandei de Nord are responsabilitatea de a administra fondurile.
EnglishIn a few days' time, the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly will meet in Tenerife.
În câteva zile se va reuni în Tenerife Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE.
EnglishThe French National Assembly rejects the European Defence Community Treaty.
Adunarea Naţională a Franţei respinge Tratatul Comunităţii Europene pentru Apărare.
EnglishOpening of the 35th ordinary session of the United Nations General Assembly.
Deschiderea celei de-a 35-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Naţiunilor Unite.
EnglishIt is this listening that the ACP-European Union Joint Parliamentary Assembly enforces.
Această ascultare este pusă în aplicare de Adunarea parlamentară paritară ACP-UE.
EnglishWe need to guarantee freedom of the press, of association and of assembly.
Trebuie să garantăm libertatea presei, libertatea de asociere și de întrunire.
EnglishAlcide de Gasperi is elected president of the European Parliamentary Assembly.
Alcide de Gasperi este ales preşedinte al Adunării parlamentare europene.
EnglishThe 8th session of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly is held in The Hague.
La Haga (Ţările de Jos) se desfăşoară cea de-a 8-a sesiune a Adunării parlamentare ACP-UE.
EnglishThis is an essential feature of every democratically elected assembly.
Aceasta este o trăsătură esenţială pentru orice ansamblu ales în mod democratic.
EnglishArticle 31 of the Russian Constitution, however, guarantees the freedom of assembly.
Cu toate acestea, articolul 31 al Constituţiei Rusiei garantează libertatea de adunare.
EnglishIn the last few days, the government has shown that the freedom of assembly is operating.
În ultimele zile, guvernul a arătat că libertatea de întrunire funcționează.
EnglishFinally, I want to say that the Euronest Parliamentary Assembly was created last week.
În final, doresc să spun că săptămâna trecută a fost creată Adunarea Parlamentară Euronest.
EnglishFreedom of assembly is another area where I am deeply worried.
Libertatea de întrunire este un alt domeniu pentru care sunt profund îngrijorat.
EnglishThe seventh session of the ACP-EU Parliamentary Assembly takes place in Addis Ababa, Ethiopia.
La Addis Ababa (Etiopia) are loc cea de-a 7-a sesiune a Adunării parlamentare ACP-UE.
EnglishI endorsed the Joly report on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in 2009.
Am aprobat raportul Joly privind lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE în 2009.
EnglishMr President, the first duty of any assembly is to hold the executive to account.
Domnule preşedinte, prima îndatorire a oricărui parlament este să ceară socoteală puterii executive.
EnglishI have a few very specific responses for one honourable Member of this assembly.
Aş vrea să răspund în mod specific la întrebările adresate de un deputat prezent la această întrunire.
EnglishWe must be careful we do not transform our assembly into a court.
Trebuie să avem grijă să nu transformăm această adunare într-un tribunal.

Sinonime (în engleză) pentru "assembly":

assembly
assembling
assembly line
general assembly