Traducere engleză-română pentru "to assent to"

EN

"to assent to" română traducere

EN

to assent to {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to assent to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMr President, I just want to touch on two issues as far as assent is concerned.
Domnule preşedinte, aş dori să abordez două aspecte în ceea ce priveşte consimţământul.
EnglishAssuming its assent, the document will be delivered to Mr Klaus's desk.
Presupunând aprobarea acestuia, documentul va fi trimis la biroul dlui Klaus.
EnglishDespite these concerns, we should welcome the assent of the INTA Committee for these EPAs.
În ciuda acestor îngrijorări, ar trebui să salutăm consimţământul Comisiei INTA faţă de aceste APE.
EnglishThe European Parliament has now to give its assent.
Acum, Parlamentul European trebuie să îşi dea avizul conform în această privinţă.
EnglishWhat do we do if Moscow and Beijing do not grant their assent?
Ce facem în cazul în care Moscova și Beijing-ul nu-și dau acordul?
EnglishBy giving our assent, the European Parliament today put an end to the long-lasting 'banana war'.
Dându-ne avizul conform, Parlamentul European a încheiat astăzi îndelungatul război al bananelor.
EnglishI want to thank the Commission for their cooperation, and ask Members to vote for assent.
Doresc să mulţumesc Comisiei pentru cooperare şi să îi rog pe deputaţi să voteze în favoarea avizului conform.
EnglishI would just like to thank my colleagues and to recommend a positive vote in the assent procedure.
Doresc doar să le mulţumesc colegilor mei şi să recomand un vot favorabil în procedura de aviz conform.
EnglishYou will be asked for your assent on the full EPA in the Caribbean and the interim EPA with Côte d'Ivoire.
Vi se va solicita aprobarea APE-ului global cu Caraibe şi APE-ului interimar cu Coasta de Fildeş.
EnglishThe Council has formally asked us for our assent.
Consiliul ne-a solicitat în mod oficial aprobarea.
EnglishI do hope, however, that the Council will give its assent to the European Commission proposals by the end of the year.
Sper, totuşi, că Consiliul îşi va da acordul până la sfârşitul anului cu privire la propunerile Comisiei Europene.
EnglishIn line with this House, I gave my assent - through my vote in favour - to supporting the creation and launch of the Black Sea Synergy.
În linie cu Parlamentul, aprob - votând pentru - sprijinirea creării şi lansării Sinergiei Mării Negre.
EnglishThis is necessary as a result of the vote to give assent to the agreement on trade in bananas agreed at the WTO.
Acest lucru este necesar ca urmare a votului de acordare a avizului conform acordului privind comerțul cu banane aprobat în OMC.
EnglishThe assent procedure for Cariforum States and Côte d'Ivoire is crucial to realising the potential of these reforms.
Procedura de aviz conform pentru statele Cariforum şi Coasta de Fildeş este esenţială pentru realizarea acestor reforme la potenţial maxim.
English. - I voted to give assent to the agreement on trade in bananas with 11 Latin American countries and the United States.
în scris. - Am votat pentru aprobarea acordului privind comerțul cu banane încheiat cu 11 țări din America Latină și Statele Unite.
EnglishIn many legislations, the assent of the biological parents is still necessary, even if these have completely abandoned their children.
În multe legislații, avizul conform al părinților biologici este încă necesar, chiar dacă aceștia și-au abandonat complet copiii.
EnglishParliament's powers were enhanced by including the requirement of Parliament assent when concluding an association agreement.
Puterile Parlamentului au fost consolidate prin introducerea avizului conform al Parlamentului, în cazul încheierii tratatelor de asociere.
EnglishThe majority in government refused any prior agreement which might have resulted in broad and necessary political and social assent.
Majoritatea aflată la guvernare a refuzat orice acord prealabil care ar fi avut ca rezultat o largă şi necesară aprobare politică şi socială.
EnglishFor the Socialists, there are still red lines in terms of the current state of the resolution, which is different from the assent vote.
Socialiştii consideră că încă sunt linii problematice în ceea ce priveşte statutul actual al rezoluţiei, care este diferit de votul de aprobare.
EnglishWe are no longer an institution limited to giving assent and this is not the way Parliament wants to work with the recast in the future.
Nu mai suntem o instituţie care se limitează la a-şi exprima opinia printr-un aviz conform, iar Parlamentul doreşte să se implice în reformare în viitor.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

assent substantiv
to prepoziţie
to bring to verb
to give birth to verb
Romanian
to break to verb
Romanian