EN

assertion {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "assertion" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishFirst of all, the assertion that the number of cases of eavesdropping has doubled.
În primul rând, afirmaţia că numărul de cazuri de interceptări ale convorbirilor s-a dublat.
EnglishI reject Mr Martin's assertion and, in my opinion, he should withdraw it.
Resping afirmaţia dlui Martin, pe care cred că ar trebui să şi-o retragă.
EnglishA vein of national self-assertion can certainly be detected here.
Aici poate fi detectată cu siguranţă o anume auto-afirmare naţională.
EnglishThe certification authority makes no assertion about the business practices of the website.
Autoritatea de certificare nu face nicio aserțiune cu privire la practicile comerciale ale site-ului Web.
EnglishThe assertion made by both Mr Belet and Mrs Van Brempt thus does not fit in with the timeline.
Astfel, afirmaţiile făcute atât de dl Belet, cât şi de dna Van Brempt nu se încadrează din punct de vedere cronologic.
EnglishThis finding reinforces X's assertion that…
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
EnglishTherefore I cannot accept the assertion that the Council is not paying enough attention to Bosnia Herzegovina.
Prin urmare, nu pot fi de acord cu afirmaţia că Consiliul nu acordă suficientă atenţie Bosniei şi Herţegovinei.
EnglishWe are, fortunately, moving towards self-assertion.
EnglishThe Stockholm Programme emphasises the assertion of these rights, especially in the areas of justice and security.
Programul de la Stockholm evidenţiază afirmarea acestor drepturi, mai ales în zone precum justiţia şi securitatea.
EnglishThe Stockholm Programme emphasises the assertion of these rights, especially in the areas of justice and security.
Programul de la Stockholm pune accentul pe afirmarea acestor drepturi, în special în domeniile justiţiei şi securităţii.
EnglishAs I have said before, this is about the full assertion and exercise of the four basic freedoms on which the EU is founded.
După cum am mai spus, este vorba despre afirmarea şi exercitarea deplină a celor patru libertăţi de bază pe care s-a format UE.
EnglishLastly, Deputy Prime Minister Vondra, you should withdraw your untrue assertion that 25 countries have approved the Treaty of Lisbon.
În sfârșit, dle viceprim-ministru Vondra, ar trebui să vă retrageți afirmația falsă conform căreia 25 de țări au aprobat Tratatul de la Lisabona.
EnglishI welcome the message that this report has managed to get across: the solution to the crisis is the assertion of the Union's status as a global player.
Salut mesajul pe care acest raport a reuşit să îl transmită: soluţia la criză constă în afirmarea statutului de actor global al Uniunii.
EnglishWe have no good reason to dispute the Government's firm assertion that its troops have not fired on no-fire zones and will not do so.
Nu avem niciun motiv întemeiat de a contesta afirmaţia fermă a guvernului conform căreia trupele sale nu au tras asupra zonelor sigure şi nici nu o vor face.
EnglishYou should publicly withdraw the Czech Presidency's outrageous assertion that whoever does not accept the Treaty of Lisbon should leave the Union.
Ar trebui să retrageți în mod public afirmația scandaloasă a președinției cehe că cine nu acceptă Tratatul de la Lisabona trebuie să părăsească Uniunea.
EnglishIf they listened to common sense, they would realise that the stubborn assertion of such proposals demolishes the foundations on which European integration stands.
Dacă ar asculta de bunul simț, aceștia și-ar da seama că afirmarea cu încăpățânare a acestor propuneri doboară fundamentele integrării europene.
EnglishI agree with the Matias report's assertion that patients must have absolute certainty as to the quality of the medicines they take.
Sunt de acord cu afirmația inclusă în raportul elaborat de dna Matias, conform căreia pacienții trebuie să aibă asigurare absolută în privința calității medicamentelor pe care le iau.
EnglishOf course, I cannot but agree with the rapporteur Mr Trakatellis's assertion that the draft applies to diseases which may be rare but which afflict thousands of people.
Bineînţeles, nu pot decât să fie de acord cu afirmaţia dlui raportor Trakatellis că proiectul este aplicabil unor boli care poate că sunt rare, dar afectează mii de oameni.
EnglishIs your assertion that Deauville was a mistake also the opinion of the leader of your party and the Vice-Chancellor of the Federal Republic of Germany, or is it your personal opinion?
Este afirmația dvs. că Deauville a fost o greșeală și opinia liderului dvs. de partid și a vicecancelarului Republicii Federale a Germaniei sau este aceasta părerea dvs. personală?
EnglishSimilarly, my fellow Members also request that the Commission initiate, still in this year, a European regulatory framework to ensure the assertion of the freedom of the media in the Member States.
În același timp, colegii mei au mai cerut Comisiei să inițieze, tot anul acesta, un cadru european de reglementare care să afirme libertatea presei în statele membre.

Sinonime (în engleză) pentru "assertion":

assertion
assertive