Exemple de folosire pentru "assertive" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWell, I hope that you will start to see what you would recognise as assertive leadership.
Ei bine, spre că veţi începe să vedeţi ceea ce consideraţi o conducere hotărâtă.
EnglishMr Tannock: assertive leadership that is up to the challenge.
Domnule Tannock: conducere hotărâtă care să se ridice la nivelul provocărilor.
EnglishTo conclude, Europe needs new energy to take care of its future, to renew itself in an assertive way.
În încheiere, Europa are nevoie de noi energii pentru a-şi proteja viitorul, pentru a se reînnoi într-un sens pozitiv.
EnglishAdmittedly, one might have hoped, in these difficult times, to have heard him speak with a more assertive European voice.
Desigur, ne-am fi putut dori, în aceste vremuri dificile, să o auzim pe domnia sa vorbind cu o voce europeană mai fermă.
EnglishWe must be more self assertive on the international scene and contribute to peace and stability in the Middle East.
Trebuie să fim mai decişi pe scena internaţională şi să contribuim la menţinerea păcii şi a stabilităţii în Orientul Mijlociu.
EnglishThe EU drugs strategy covers the period 2005-2012 and it is clear that a more uniform and assertive approach is required.
având în vedere că strategia UE în domeniul luptei împotriva drogurilor pe perioada 2005-2012 necesită o abordare mai unitară și mai hotărâtă;
EnglishSecondly, the regime does not enjoy internal peace in order to concentrate exclusively on promoting a more assertive foreign policy.
În al doilea rând, regimul nu se bucură de pace internă pentru a se concentra exclusiv pe promovarea unei politici externe mai ferme.
EnglishThe Union therefore needs to be more assertive in its relations with third countries, and it must speak with a single voice in those relations.
Prin urmare, Uniunea trebuie să fie mai categorică în relaţiile sale cu ţările terţe şi trebuie să aibă o voce unică în cadrul acestor relaţii.
EnglishUnless a clean-up is achieved in Ukraine, we cannot expect the EU to respond effectively to Russia's increasingly assertive policy towards Central and Eastern Europe.
Dacă nu se realizează o curăţenie finală în Ucraina, nu ne putem aştepta ca UE să răspundă eficient politicii din ce în ce mai insistente a Rusiei pentru Europa Centrală şi de Est.

Sinonime (în engleză) pentru "assertive":

assertive
assertion
Mai multe cuvinte
English
  • assertive

În plus, bab.la oferă și dicționarul român-englez pentru ma multe traduceri.