Traducere engleză-română pentru "asset"

EN

"asset" română traducere

volume_up
asset {substantiv}
RO
volume_up
assets {substantiv}
RO
EN

asset {substantiv}

volume_up
It is an asset of which no one can claim exclusive ownership.
Este un bun asupra căruia nimeni nu poate declara proprietate exclusivă.
Transmission frequencies are a national asset.
Frecvențele de transmisie sunt un bun național.
It is no exaggeration to say that water will be the most important strategic asset of the 21st century.
Nu se exagerează când se spune că apa va fi cel mai important bun strategic al secolului 21.

Exemple de folosire pentru "asset" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishToday, a stronger single market remains more than ever our greatest asset.
În prezent, piaţa unică rămâne, mai mult ca niciodată, principalul nostru atu.
EnglishThere are other instruments that would be a great asset in the current situation.
Există alte instrumente care ar reprezenta un avantaj semnificativ în situația actuală.
EnglishEven in private lives, having good neighbours is a great asset to anybody.
Chiar și în viața privată, a avea vecini buni este un mare avantaj pentru oricine.
EnglishChildren and young people are our future - the most valuable asset we have.
Copiii şi tinerii reprezintă viitorul nostru, bunul cel mai valoros pe care îl avem.
English. - Multilingualism is a great asset of the European Parliament.
în scris - Multilingvismul este un mare avantaj al Parlamentului European.
EnglishWe let taxpayers suffer, but protect the banks, asset managers and speculators.
Lăsăm contribuabilii să sufere, dar protejăm băncile, gestionarii de active și speculatorii.
EnglishMigrants who come to our countries are a considerable asset to our economies.
Migranții care vin în țările noastre sunt o valoare considerabilă pentru economiile noastre.
EnglishThe European Union, which considers solidarity an asset, must help.
Uniunea Europeană, care consideră solidaritatea un activ, trebuie să ajute.
EnglishI firmly believe that Europe's linguistic diversity represents a major cultural asset.
Cred cu fermitate că diversitatea lingvistică a Europei reprezintă un avantaj cultural major.
EnglishThere is a need for privacy, since privacy is a political asset.
Există nevoia de confidenţialitate, deoarece confidenţialitatea este un bun politic.
EnglishAn additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
O altă calitate a bugetului este flexibilitatea sa sporită pentru circumstanțe neprevăzute.
EnglishFaced with these new commercial challenges, the European farmer's main asset is quality.
În faţa acestor noi provocări comerciale, principalul atu al fermierului european este calitatea.
EnglishIt is an asset of which no one can claim exclusive ownership.
Este un bun asupra căruia nimeni nu poate declara proprietate exclusivă.
EnglishAssets (items in Asset libraries—often these are images)
Active (elementele din bibliotecile de active; adesea, acestea sunt imagini)
EnglishAll this has proved to be an important asset in the crisis.
Toate acestea s-au dovedit a fi un avantaj important în timpul crizei.
EnglishIt is no exaggeration to say that water will be the most important strategic asset of the 21st century.
Nu se exagerează când se spune că apa va fi cel mai important bun strategic al secolului 21.
EnglishI believe this is a very valuable asset for the Union in the preparation of the Danube Strategy.
Cred că este un atu foarte valoros pentru Uniune în procesul de pregătire a strategiei pentru Dunăre.
EnglishThe main challenge involves helping territories to use this asset and exchange good practices.
Principala provocare este ajutarea teritoriilor să îşi valorifice capitalul şi schimbul de bune practici.
EnglishThis would render ENISA a permanent asset for each Member State and the European Union at large.
Astfel ENISA ar deveni un activ permanent pentru fiecare stat membru și pentru Uniunea Europeană ca întreg.
EnglishI should like, first of all, to stress that it is a shared asset.
Aș sublinia înainte de toate că este un bun comun.

Sinonime (în engleză) pentru "asset":

asset
English