EN

to assign [assigned|assigned] {verb}

volume_up
to assign
You can assign mouse buttons to perform different commands in different programs.
Puteţi atribui butoanelor mouse-ului executarea diverselor comenzi în diverse programe.
You can assign a macro recorded in IntelliPoint to a key or a mouse button.
Puteţi atribui o macrocomandă înregistrată în IntelliPoint unei taste sau unui buton de pe mouse.
You can assign these keys to open your favorite Web pages, files, or folders.
Puteţi atribui aceste taste pentru a deschide paginile Web, fişierele sau folderele preferate.
Meanwhile, much has happened in the European Union, for we have adopted the Treaty of Lisbon, which imposes or assigns new fields of competence to the European Union.
Între timp, s-au întâmplat multe în Uniunea Europeană, deoarece am adoptat Tratatul de la Lisabona care impune sau atribuie noi sfere de competență Uniunii Europene.
to assign
to assign
volume_up
a consacra {vb.} (a destina)
to assign (dar şi: to allocate)

Exemple de folosire pentru "to assign" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou can assign mouse buttons to perform different commands in different programs.
Puteţi atribui butoanelor mouse-ului executarea diverselor comenzi în diverse programe.
EnglishYou can assign these keys to open your favorite Web pages, files, or folders.
Puteţi atribui aceste taste pentru a deschide paginile Web, fişierele sau folderele preferate.
EnglishYou can assign a macro recorded in IntelliType Pro to a key or a mouse button.
Puteţi atribui o macrocomandă înregistrată în IntelliType Pro unei taste sau unui buton de pe mouse.
EnglishYou can assign a macro recorded in IntelliPoint to a key or a mouse button.
Puteţi atribui o macrocomandă înregistrată în IntelliPoint unei taste sau unui buton de pe mouse.
EnglishWe cannot assign new tasks to the EU and then not pay for them.
Nu putem să delegăm noi sarcini pentru UE și apoi să nu plătim pentru ele.
EnglishLets you assign a keyboard shortcut to a mouse button.
Permite atribuirea unei comenzi rapide de la tastatură unui buton al mouse-ului.
EnglishYou can also assign a service to multiple user accounts at the same time.
De asemenea, este posibil să atribuiţi un serviciu mai multor conturi de utilizator în acelaşi timp.
EnglishIn this area, we intend to assign an important role to small and medium-sized enterprises as well.
În acest domeniu, intenționăm să atribuim un rol important și întreprinderilor mici și mijlocii.
EnglishMost network routers assign IP addresses automatically as devices connect to the network.
Majoritatea ruterelor de rețea atribuie automat adrese IP pe măsură ce dispozitivele se conectează la rețea.
EnglishYou must assign at least one service to a user account.
Trebuie să atribuiţi cel puţin un serviciu unui cont de utilizator.
EnglishSharePoint Online comes with a default set of groups that assign different user permissions.
SharePoint Online este furnizat cu un set implicit de grupuri ce atribuie permisiuni de utilizator diferite.
EnglishAssign a new name to a batch people tag suggestion
Atribuiți un nume unei sugestii de etichetă pentru un lot de persoane
EnglishYou can assign a keyboard shortcut, such as CTRL+P (Print), to a key or mouse button.
Puteţi atribui o comandă rapidă de la tastatură, cum ar fi CTRL+P (Imprimare), unei taste sau unui buton al mouse-ului.
EnglishThe only thing you need to do is add users and assign them an Exchange Online license.
Singurul lucru pe care trebuie să îl faceţi este să adăugaţi utilizatori şi să le atribuiţi o licenţă Exchange Online.
EnglishYou can choose which websites to assign to the Intranet, Trusted, or Restricted zones.
Aveți posibilitatea să alegeți site-urile Web pe care să le asociați zonelor Intranet, de încredere sau restricționate.
EnglishTo record more than two game key sequences, assign more than one button to Gaming Toggle.
Pentru a înregistra mai mult de două succesiuni de taste pentru un joc, atribuiţi mai multe butoane Comutării în jocuri.
EnglishWhen you create a custom user group, you can choose which rights to assign.
Atunci când creați un grup de utilizatori particularizat, aveți posibilitatea să alegeți ce drepturi i se atribuie acestuia.
EnglishJust choose the option in Microsoft Mouse and Keyboard Centre and assign it to a gesture.
Alegeţi opţiunea corespunzătoare din Centrul Microsoft pentru mouse-uri şi tastaturi şi atribuiţi clicul unui anumit gest.
EnglishJust choose the option in Microsoft Mouse and Keyboard Center and assign it to a gesture.
Alegeţi opţiunea corespunzătoare din Centrul Microsoft pentru mouse-uri şi tastaturi şi atribuiţi clicul unui anumit gest.
EnglishIf the Magnify command was not assigned to a button on your mouse by default, you can assign it to one.
În cazul în care comanda Mărire nu a fost atribuită implicit unui buton al mouse-ului, o puteţi atribui unuia.

Sinonime (în engleză) pentru "assignation":

assignation
assignment