EN

assignment {substantiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "assignment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishGovernments do not recommend people for a particular assignment, but for an office.
Guvernele nu recomandă persoane pentru o anumită sarcină, ci pentru o funcţie.
EnglishThe Confirmation page appears, showing the assignment for the new service request.
Apare pagina Confirmare, care afişează atribuirea pentru noua solicitare de serviciu.
EnglishTo use Gaming Toggle, you must first record an assignment.
Pentru a utiliza Comutarea în jocuri, mai întâi trebuie să înregistraţi o atribuire.
EnglishAssignment conferred on a Member: see Minutes
Misiune încredinţată unui deputat: consultaţi procesul-verbal
EnglishThe President of the Commission is trying to find an assignment for the person in question, and thus the sequence is reversed.
Preşedintele Comisiei încearcă să găsească o misiune pentru persoana în cauză şi, astfel, ordinea este inversată.
EnglishFor example, the default button assignment for the right button is Right-click, but some programs may not support this command.
De exemplu, atribuirea implicită pentru butonul drept este Clicul cu butonul drept, dar unele programe probabil nu acceptă această comandă.
Englishassignment of a mission
Englishassignment of a mission
EnglishSupport for the modernisation of existing prefabricated buildings should be an assignment for the European Parliament in the new term.
Susţinerea modernizării clădirilor prefabricate existente trebuie să reprezinte o prioritate pentru Parlamentul European în noul său mandat.
EnglishIndeed, CRAs played a significant role in the build-up to the financial crisis through the assignment of faulty ratings to structured finance instruments.
ARC au jucat, într-adevăr, un rol semnificativ în acutizarea crizei financiare prin acordarea de ratinguri eronate instrumentelor financiare structurate.

Sinonime (în engleză) pentru "assignment":

assignment
assignation