Traducere engleză-română pentru "assistance"

EN

"assistance" română traducere

Exemple de folosire pentru "assistance".

Dicţionar engleză-română

Exemple de folosire pentru "assistance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis gesture is the EU's response to the request for assistance made by Romania.
Acest gest reprezintă răspunsul UE la solicitarea de asistenţă din partea României.
EnglishIn certain cases, they need temporary working credit and temporary assistance.
În unele cazuri, au nevoie de credit de lucru temporar şi de asistenţă periodică.
EnglishNow, on the humanitarian side, we do not give money; we provide direct assistance.
În ceea ce priveşte aspectul umanitar, noi nu dăm bani; furnizăm ajutor direct.
EnglishOn that basis the exact composition of our food assistance will be determined.
Pe această bază va fi stabilită structura exactă a asistenței noastre alimentare.
EnglishLast but not least, we need to ensure that citizens have access to assistance.
Şi nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că cetăţenii au acces la asistenţă.
EnglishLatvia was at risk of going bankrupt without financial assistance from outside.
În lipsa asistenţei financiare externe, Letonia ar fi riscat să ajungă la faliment.
EnglishMy country has made efforts towards reforming pensions and social assistance.
Țara mea a făcut eforturi în direcția reformei pensiilor și asistenței sociale.
English'Balanced' means asking for improvements and at the same time offering assistance.
"Echilibrat” înseamnă a solicita îmbunătățiri și a oferi totodată asistență.
EnglishWe have not forgotten about victims' rights to psychological assistance and legal aid.
Nu am uitat de drepturile victimelor la asistență psihologică și ajutor juridic.
EnglishThe victims do not receive appropriate assistance, shelter or compensation.
Victimele nu beneficiază de asistenţă, adăpost sau compensaţii corespunzătoare.
EnglishThe EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
UE trebuie să furnizeze sprijin şi asistenţă fermă pentru acest proces de stabilizare.
EnglishThe Commission is ready to help ensure the EU's assistance is well coordinated.
Comisia este gata să ajute, pentru a se asigura că asistenţa UE este bine coordonată.
EnglishI am talking about development policy, not just official development assistance.
Mă refer la politicile de dezvoltare, nu doar la asistenţa oficială pentru dezvoltare.
EnglishPerhaps the possibility of Community assistance in this direction could be examined.
Poate va putea fi examinată posibilitatea unui ajutor din partea Comunităţii.
EnglishThe EU remains the largest provider of development assistance to Zimbabwe.
UE rămâne cel mai mare furnizor de asistență pentru dezvoltare pentru Zimbabwe.
EnglishSometimes agricultural surpluses from Europe are used in food assistance.
Uneori, surplusurile agricole din Europa sunt utilizate în asistența alimentară.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on judiciary assistance in civil matters.
Comisia adoptă o carte verde privind asistenţa judiciară în materie civilă.
EnglishI have studied the financial cost of my proposal on material assistance.
Am analizat costul financiar al propunerii mele cu privire la ajutorul material.
EnglishIt is not assistance that Europeans need, but real jobs that pay a decent wage.
Europa nu are nevoie de asistență, ci de locuri de muncă adevărate, cu salarii decente.
EnglishFinancial assistance should therefore be provided on an individual basis.
Prin urmare, asistența financiară ar trebui să fie furnizată pe baze individuale.
Mai multe cuvinte