Traducere engleză-română pentru "assistant"

EN

"assistant" română traducere

volume_up
assistant {substantiv}
RO
volume_up
assistance {substantiv}
EN

assistant {substantiv}

volume_up
assistant (dar şi: deputy, helper, onlooker)
The Institute currently has just a director and an assistant.
Institutul are în prezent doar un director şi un asistent.
Asistent compatibilitate programe
asistent digital personal

Exemple de folosire pentru "assistant" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishYou can buy Windows 8 using Upgrade Assistant in the following countries and regions:
Puteți cumpăra Windows 8 folosind Asistentul de upgrade în următoarele țări și regiuni:
EnglishWhen prompted by your browser, open, save, or run Upgrade Assistant.
Când browserul vă solicită, deschideți, salvați sau rulați Asistentul de upgrade.
EnglishYou can run Upgrade Assistant without buying or installing Windows 8.
Puteți rula Asistentul de upgrade fără a achiziționa sau a instala Windows 8.
EnglishThere has been a reduction in the disparity at assistant, head of unit and director levels.
Decalajul s-a redus la nivel de asistenți, șefi de unitate și directori.
EnglishBefore upgrading to Windows 8, we recommend that you run the Windows 8 Upgrade Assistant.
Înainte de a face upgrade la Windows 8, vă recomandăm să rulați Asistentul de upgrade Windows 8.
EnglishDespite this his assistant, or secretary, voted here with Mr Becali's MEP card.
În ciuda acestui fapt, asistenta sau secretara sa a votat folosind cardul de deputat al domnului Becali.
EnglishDepending on your Internet connection, Upgrade Assistant might take several minutes to install.
În funcție de conexiunea la internet, instalarea Asistentului de upgrade poate dura câteva minute.
EnglishThe shop assistant told her that her guarantee had run out, and that she was not eligible for a refund.
Vânzătoarea i-a spus că nu are dreptul de a solicita despăgubiri, deoarece garanţia a expirat.
EnglishThe Program Compatibility Assistant detects known compatibility issues in older programs.
Asistentul compatibilitate program detectează probleme de compatibilitate cunoscute în programele mai vechi.
EnglishThe Institute currently has just a director and an assistant.
Institutul are în prezent doar un director şi un asistent.
EnglishIn the New Account window, in the Account type list, select Exchange, and then click Setup Assistant.
În fereastra New Account, în lista Account type, selectați Exchange, apoi faceți clic pe Setup Assistant.
EnglishOn the Buy Windows page, tap or click Get started to install Windows 8 Upgrade Assistant.
Pe pagina Cumpărați Windows, atingeți sau faceți clic pe Începeți acum pentru a instala Asistentul de upgrade Windows 8.
EnglishI have spoken on the phone to Carol Browner, the President's assistant for energy and climate change.
Am discutat telefonic cu Carol Browner, asistentul preşedintelui pentru schimbările energetice şi climatice.
EnglishThere are four main things that Upgrade Assistant does:
Asistentul de upgrade face patru lucruri principale:
Englishto install Windows 8 Upgrade Assistant.
EnglishTo buy and download the Windows 8 upgrade over the Internet, you have to first run Upgrade Assistant.
Pentru a cumpăra și a descărca upgrade-ul Windows 8 pe internet, trebuie mai întâi să rulați Asistentul de upgrade.
EnglishWhen Windows 8 Upgrade Assistant is done, you’ll know if Windows 8 or Windows 8 Pro will run on your PC.
Când Asistentul de upgrade Windows 8 termină de scanat, veți ști dacă Windows 8 sau Windows 8 Pro va rula pe PC-ul dvs.
EnglishThird-party personal-digital-assistant software (Palm, Blackberry, etc.) is interfering with Office Outlook 2007 or Outlook 2003.
Software-ul de PDA terţ (Palm, Blackberry etc.) este în conflict cu Office Outlook 2007 sau cu Outlook 2003.
EnglishTo run Windows 8 Upgrade Assistant:
EnglishThe changes that Program Compatibility Assistant makes are done automatically, so you don't need to make them.
Modificările efectuate de către Asistentul compatibilitate program sunt efectuate automat, astfel încât nu trebuie să le faceți dvs.

Sinonime (în engleză) pentru "assistant":

assistant
assistance