Traducere engleză-română pentru "to associate with"

EN

"to associate with" română traducere

EN

to associate with {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to associate with" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUnder Sounds, click the sound that you want to associate with the event.
Sub Sunete, faceți clic pe sunetul pe care doriți să îl asociați evenimentului.
EnglishIn the Associate Color Profile dialog box, do one or both of the following:
În caseta de dialog Asociere profil culoare, alegeți una sau ambele variante de mai jos:
EnglishIn the Associate Color Profile dialog box, do one or both of the following:
În caseta de dialog Asociere profil culoare, procedați astfel:
EnglishAssociate one or more different color profiles with one of your devices.
Asociați un profil de culoare sau mai multe profiluri de culoare pentru unul dintre dispozitivele dvs.
EnglishI want to associate myself with the words of Mr Goerens and, indeed, take the Commission a little further.
Doresc să ader la cele spuse de domnul Goerens și chiar să duc Comisia puțin mai departe.
EnglishClick Yes, associate this subscription with the following domain that is based on my company name.
Faceți clic pe Da, se asociază abonamentul cu următorul domeniu care se bazează pe numele firmei.
EnglishIt has the same associate status as Norway and Iceland.
Ea are acelaşi statut de ţară asociată ca şi Norvegia şi Islanda.
EnglishClick Associate a file type or protocol with a program.
Faceţi clic pe Asociere tip fişier sau protocol cu un program.
EnglishIn the Sounds list, click the sound that you want to associate with the event, and then click OK.
În lista Sunete, faceți clic pe sunetul pe care doriți să-l asociați cu evenimentul, apoi faceți clic pe OK.
EnglishIt is for individual Member States to decide whether and how they might wish to associate themselves with such an event.
Statele membre individuale vor decide dacă şi cum vor dori să se asocieze unui astfel de eveniment.
EnglishAssociate a file type or protocol with a program.
Asociere tip de fişier sau protocol cu un program.
EnglishAssociate a security card with the drive, so that only someone with that card and PIN can unlock it.
Asociați un card de securitate cu unitatea, astfel încât numai o persoană cu cardul respectiv și cu un PIN să o poată debloca.
EnglishChina is now willing to associate itself with this coordination mechanism and to participate in the protection.
În prezent, China este dispusă să se asocieze acestui mecanism de coordonare şi să participe la oferirea protecţiei.
EnglishFrom the Device list, select the color device that you want to associate with one or more color profiles.
Din lista Dispozitive, selectați dispozitivul de culoare pe care doriți să-l asociați cu unul sau mai multe profiluri de culoare.
EnglishOn the first page of the Service Activation Wizard you are asked Do you want to associate this subscription with an existing domain?
Pe prima pagină a Expertului Activare serviciu sunteți întrebat dacă Doriți să asociați acest abonament cu un domeniu existent?
EnglishColleagues, some of you may want to associate yourselves and your groups with those kinds of sentiments, but we do not.
Stimaţi colegi, poate că unii dintre dumneavoastră sau grupurile din care faceţi parte doresc să se asocieze acestor sentimente, dar noi nu dorim să facem acest lucru.
EnglishMarking makes choosing easier for consumers, who often associate the geographical origin of a particular product with its market value.
Marcarea facilitează alegerile pe care le fac consumatorii, care adesea asociază originea geografică a unui anumit produs cu valoarea acestuia pe piață.
EnglishDepending on your PC, you can upload a favorite picture as your account picture or you can take a new photo or video clip to associate with your account.
În funcție de PC-ul dvs., puteți să încărcați o imagine preferată pe post de imagine de cont sau să faceți o fotografie sau un videoclip nou de asociat contului dvs.
EnglishAt the same time, we can restore the positive image of Europe, which recently citizens associate only with tough adjustment programmes and spending cuts.
În același timp, putem restabili imaginea pozitivă a Europei, pe care cetățenii o asociază în ultima vreme doar cu programe dure de ajustare și cu reducerea cheltuielilor.
EnglishThe role of the state is to protect all citizens, regardless of their conviction, and to allow them to freely associate and express themselves across the world.
Rolul statului este de a proteja toți cetățenii, indiferent de convingerile acestora, și de a le permite să se asocieze și să se exprime în mod liber în întreaga lume.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

associate substantiv
with prepoziţie
to do away with verb
to meet with verb
to find fault with verb
Romanian
to be acquainted with verb
Romanian
to comply with verb
Romanian