Traducere engleză-română pentru "assumed"

EN

"assumed" română traducere

RO
EN

assumed {adjectiv}

volume_up

Exemple de folosire pentru "assumed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRamzan Kadyrov, who has assumed power in Chechnya, does not contribute to stability.
Ramzan Kadyrov, care se află la putere în Cecenia, nu contribuie la stabilitate.
EnglishMoldova has assumed the responsibility of committing to a pro-European course.
Moldova şi-a luat răspunderea de a se angaja pe o traiectorie proeuropeană.
EnglishOn 1 January, Spain assumed the Presidency of the Council of the European Union.
La 1 ianuarie, Spania a preluat Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.
EnglishThe European Union has already assumed unilaterally the '20-20-20' objective.
Uniunea Europeană şi-a asumat deja în mod unilateral obiectivul "20-20-20”.
EnglishIf you have a real or assumed external enemy, things are relatively simple.
Dacă ai un duşman extern real sau presupus, lucrurile sunt destul de simple.
EnglishParliament has truly an important role here and has assumed it fully.
Parlamentul are cu adevărat un rol important aici şi l-a asumat pe deplin.
EnglishI do not think that anyone can doubt that Greece has fully assumed its responsibilities.
Nu cred că se îndoieşte cineva de faptul că Grecia şi-a asumat pe deplin responsabilităţile.
EnglishI had assumed that this Parliament was capable of understanding the current situation in the world.
Am presupus că acest Parlament este capabil să înţeleagă situaţia curentă din lume.
EnglishFor starters, it is assumed that the EU will need 60 million new immigrants by 2050.
Pentru început, se presupune că UE va avea nevoie de 60 de milioane de noi imigranţi până în 2050.
EnglishIt is to be assumed that incentives will not help in the future either.
Se poate considera că stimulentele nu vor ajuta nici pe viitor.
EnglishBe that as it may, Parliament will have assumed its responsibilities.
Oricum ar fi, Parlamentul îşi va fi asumat responsabilităţile.
EnglishIn addition, the Commission is delaying in implementing the commitments it assumed in this communication.
În plus, Comisia amână punerea în aplicare a angajamentelor luate în această comunicare.
EnglishNow, however, it has fully assumed its responsibilities.
Cu toate acestea, acum şi-a asumat pe deplin responsabilităţile.
EnglishThe compromise of 2006 assumed that certain areas would be excluded from regulation of the directive.
Compromisul din 2006 a presupus că unele zone vor fi excluse din domeniul de aplicare al directivei.
EnglishResponsibility for a significant part of our land borders has been assumed by the new Member States.
Noile state membre şi-au asumat responsabilitatea pentru o parte semnificativă a frontierelor noastre terestre.
EnglishWithin a matter of days, the United States has assumed a dominant role in rescue and coordination matters.
În doar câteva zile, Statele Unite şi-au asumat un rol dominant în ceea ce priveşte salvarea şi coordonarea.
EnglishThe Czech Republic has assumed leadership of the EU after France, which I consider to be more than symbolic.
Republica Cehă şi-a asumat conducerea UE după Franţa, lucru pe care eu îl consider mai mult decât simbolic.
EnglishAccession to the Schengen area is a commitment which Romania has also assumed with full responsibility.
Aderarea la Spațiul Schengen reprezintă un angajament pe care România și l-a asumat cu deplină responsabilitate.
EnglishThe rapporteurs Mrs Doyle and Mrs Hassi are here with us, or so I assumed; at least I can see Mrs Hassi.
Raportoarele, dna Doyle şi dna Hassi, sunt prezente în sală sau cel puţin aşa presupun; o văd cel puţin pe dna Hassi.
EnglishWithout doubt, the basic responsibility for this situation lies with Greece and it has fully assumed it.
Fără îndoială, responsabilitatea principală pentru această situaţie o poartă Grecia, care de altfel şi-a şi asumat-o.

Sinonime (în engleză) pentru "assumed":

assumed