Traducere engleză-română pentru "to assure of"

EN

"to assure of" română traducere

EN

to assure of {verb}

volume_up
I can assure you that they served as a very important source of inspiration and new creative ideas which, in the end, helped us improve the initial Commission proposal.
Vă pot încredința că acestea au servit drept o foarte importantă sursă de inspirație și de idei creative noi, care în final ne-au ajutat să îmbunătățim propunerea inițială a Comisiei.

Exemple de folosire pentru "to assure of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI would like to assure Mr Lambsdorff that Mr Van Orden loves Europe very much.
Aş dori să îl asigur pe dl Lambsdorff că dl Van Orden iubeşte Europa foarte mult.
EnglishIf it has not already been refined, I can assure you that it will be in June.
Dacă acest lucru nu s-a întâmplat încă, vă pot asigura că se va întâmpla în iunie.
EnglishI can assure the House of the Commission's full support for this resolution.
Pot asigura Parlamentul de susţinerea totală a Comisiei faţă de această rezoluţie.
EnglishI can assure you that we will handle the application as expediently as possible.
Vă pot asigura că această candidatură va fi tratată în mod corespunzător.
EnglishI would like to assure you that I will pay attention to their responses on this matter.
Doresc să vă asigur că voi lua în considerare răspunsul lor la această problemă.
EnglishI can assure you that we will take all the necessary steps in this regard, too.
Vă pot asigura că vom lua toate măsurile necesare şi în această privinţă.
EnglishI would like to assure you that I take the issue of protecting sharks very seriously.
Aș dori să vă asigur că iau foarte în serios subiectul protecției rechinilor.
EnglishI can assure you that we see this issue as being just as urgent as you do.
Pot să vă asigur că, la fel ca și dvs., vom trata de urgență această problemă.
EnglishI can assure you that this impact assessment will be conducted very thoroughly.
Vă pot asigura că evaluarea impactului se va desfășura foarte amănunțit.
EnglishI can assure you that this information will be handled very seriously.
Vă pot asigura că aceste informaţii vor fi tratate cu foarte multă seriozitate.
EnglishI assure you, Mrs Sargentini, we have gone over the allotted time of 45 minutes.
Vă asigur, dnă Sargentini, că am parcurs timpul alocat de 45 minute.
EnglishI can only assure you that research remains one of the Commission's main concerns.
Pot doar să vă asigur că cercetarea rămâne una dintre preocupările principale ale Comisiei.
EnglishI can assure you, Commissioner, that you can be totally independent and still coordinate.
Vă pot asigura, Domnule comisar, că puteți fi total independent și totuși coordonat.
EnglishI would like to assure Mr Mitchell of the Commission's utmost respect for Parliament.
Aș dori să-l asigur pe dl Mitchell de cel mai mare respect al Comisiei față de Parlament.
EnglishI want to assure you that we take the consultation very seriously.
Doresc să vă asigur că procedura consultativă este luată foarte mult în serios.
EnglishThe High Representative will assure coordination in our external relations.
Înaltul Reprezentat va asigura coordonarea relaţiilor noastre externe.
EnglishCommissioners, can you assure us that the ESF will meet these expectations?
Dlor comisari, ne puteți asigura că FSE va răspunde acestor așteptări?
EnglishLooking to the future, I assure you this will remain high on our agenda.
Privind spre viitor, vă asigur că acest lucru va rămâne o prioritate pe agenda noastră.
EnglishI assure you it is no more popular in my country than it is in any of one of yours.
Vă asigur că nu este mai popular în ţara mea decât este în oricare dintre ale dumneavoastră.
EnglishThis is their right, their duty, and I can assure you they are fulfilling it correctly.
Acesta este dreptul lor, datoria lor, pe care, vă asigur, şi-o îndeplinesc cum se cuvine.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

of prepoziţie
of conjuncţie
Romanian
to take care of verb
to deprive of verb
to think of verb
Romanian
to get rid of verb
to take hold of verb
Romanian