Traducere engleză-română pentru "Astana"

EN

"Astana" română traducere

RO
RO

"Astana" engleză traducere

EN
EN

Astana {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Astana
There are two aspects that I would like to highlight in particular with regard to Astana.
Există două aspecte referitoare la Astana pe care aş dori să le subliniez.
I therefore await the results of the OSCE summit this December in Astana with much impatience.
Prin urmare, aştept cu nerăbdare rezultatele summitului OSCE din luna decembrie de la Astana.
I hope the political will to write a new chapter in the rich history of the OSCE can materialise in Astana.
Sper ca voinţa politică de a scrie un nou capitol în bogata istorie a OSCE să se poată materializa la Astana.
RO

Astana {nume propriu}

volume_up
1. Geografie
Astana
Există două aspecte referitoare la Astana pe care aş dori să le subliniez.
There are two aspects that I would like to highlight in particular with regard to Astana.
Prin urmare, aştept cu nerăbdare rezultatele summitului OSCE din luna decembrie de la Astana.
I therefore await the results of the OSCE summit this December in Astana with much impatience.
Sper ca voinţa politică de a scrie un nou capitol în bogata istorie a OSCE să se poată materializa la Astana.
I hope the political will to write a new chapter in the rich history of the OSCE can materialise in Astana.

Exemple de folosire pentru "Astana" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere are two aspects that I would like to highlight in particular with regard to Astana.
Există două aspecte referitoare la Astana pe care aş dori să le subliniez.
EnglishI therefore await the results of the OSCE summit this December in Astana with much impatience.
Prin urmare, aştept cu nerăbdare rezultatele summitului OSCE din luna decembrie de la Astana.
EnglishI hope the political will to write a new chapter in the rich history of the OSCE can materialise in Astana.
Sper ca voinţa politică de a scrie un nou capitol în bogata istorie a OSCE să se poată materializa la Astana.
EnglishThe review conference, the last phase of which will take place in Astana, has served as a basis on which to structure the next summit.
Conferinţa de revizuire, a cărei ultimă etapă va avea loc la Astana, a reprezentat baza pe care să se structureze următorul summit.
EnglishThe same was said about granting Kazakhstan the chair of the OSCE in 2010 and holding a major OSCE summit in Astana in December.
Același lucru a fost spus despre oferirea Kazahstanului președinția OSCE în 2010 și organizarea unui important summit OSCE la Astana, în decembrie.
EnglishWe urge Astana to make concrete progress in the areas of democratisation, the protection of human rights, the rule of law and freedom of the press.
Solicităm Astanei să facă progrese concrete în domenii precum democratizarea, protecția drepturilor omului, statul de drept și libertatea presei.
EnglishAn appropriate framework for discussing these reforms is provided by the Corfu Process and its culmination in the forthcoming December summit in Astana.
Un cadru adecvat pentru a discuta aceste reforme este oferit de Procesul de la Corfu şi de apogeul acestuia la următorul summit din decembrie la Astana.
EnglishI welcome the debate on the Rouček report with the prospect of the Astana summit in December, on which we have pinned our hopes of strengthening the OSCE.
în scris. - (RO) Discutarea raportului Rouček este binevenită în perspectiva summitului de la Astana din luna decembrie, de care sunt legate speranţele noastre pentru consolidarea OSCE.
EnglishThe summit due to take place in Astana in December should adopt an action plan which will lead to the finalising of a charter for a security community in the OSCE area.
Summitul care trebuie să aibă loc la Astana în decembrie ar trebui să adopte un plan de acţiune care va duce la finalizarea unei carte pentru o comunitate de securitate în zona OSCE.

Sinonime (în engleză) pentru "Astana":

Astana