EN

astonished {adjectiv}

volume_up
I have to say I am astonished at how things are presented here.
Trebuie să spun că sunt uimit de felul în care sunt prezentate lucrurile în acest Parlament.
I am, in fact, astonished at how this programme has not existed on a European level before.
Sunt, de fapt, uimit de faptul că acest program nu a existat la nivel european înainte.
I am very pleased about that, and I am astonished that it is not cited at all in the resolution.
Asta mă mulțumește foarte mult, însă sunt uimit că nu se menționează deloc în rezoluție.
astonished (dar şi: amazed, astounded, wide-eyed)
That is precisely why I am surprised, astonished and disappointed at the way that Europe is currently making exactly the same mistakes as it made in 1989, and I wish to make that clear.
Tocmai de aceea sunt surprins, mirat și dezamăgit de faptul că Europa face acum exact aceleași greșeli pe care le-a făcut în 1989, și doresc să fiu clar în această privință.
I am absolutely astonished about the financing - it is a numbers race.
Sunt absolut uluit de discuţia despre finanţare - este o cursă a cifrelor.

Exemple de folosire pentru "astonished" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am astonished by the negative stance taken by my Socialist colleagues in this respect.
Sunt uimită de poziţia negativă adoptată în această privinţă de colegii mei socialişti.
EnglishI am absolutely astonished about the financing - it is a numbers race.
Sunt absolut uluit de discuţia despre finanţare - este o cursă a cifrelor.
EnglishI am, in fact, astonished at how this programme has not existed on a European level before.
Sunt, de fapt, uimit de faptul că acest program nu a existat la nivel european înainte.
EnglishI am very pleased about that, and I am astonished that it is not cited at all in the resolution.
Asta mă mulțumește foarte mult, însă sunt uimit că nu se menționează deloc în rezoluție.
EnglishI have to say I am astonished at how things are presented here.
Trebuie să spun că sunt uimit de felul în care sunt prezentate lucrurile în acest Parlament.
EnglishMoreover, I am astonished that Chancellor Merkel is bringing the International Monetary Fund into play.
Mai mult decât atât, sunt uimit că dna cancelar Merkel implică Fondul Monetar Internaţional.
EnglishVáclav Klaus, the Czech President, has astonished us all with his tactics for blocking the Treaty of Lisbon.
Václav Klaus, preşedintele ceh, ne-a surprins pe toţi cu tactica lui de blocare a Tratatului de la Lisabona.
EnglishThat is why I am astonished by the Commission and the Council's proposal to change the layout of the central European route.
Din acest motiv mă uimeşte propunerea Comisiei şi a Consiliului de a schimba configuraţia rutei centrale europene.
EnglishFirst of all, I was a bit astonished to hear that we should have removed the safety net to the agricultural sector.
Mai întâi de toate, am fost un pic uimită să aud că ar fi trebuit să eliminăm măsurile de siguranţă pentru sectorul agricol.
EnglishOver the last few days, I have read articles about Baroness Ashton which have astonished me, because they criticise her absence and her lack of policies.
În ultimele câteva zile, am citit articole despre Baroneasa Ashton care m-au uimit, deoarece critică absența și lipsa politicilor domniei sale.
EnglishA few years ago, I was astonished by public information on the powerful construction machinery that European Union companies are providing Tehran with.
Acum câțiva ani am fost uimit de informațiile publice despre utilajele de construcții puternice pe care companiile din UE le furnizează Teheranului.
EnglishThat is precisely why I am surprised, astonished and disappointed at the way that Europe is currently making exactly the same mistakes as it made in 1989, and I wish to make that clear.
Tocmai de aceea sunt surprins, mirat și dezamăgit de faptul că Europa face acum exact aceleași greșeli pe care le-a făcut în 1989, și doresc să fiu clar în această privință.

Sinonime (în engleză) pentru "astonished":

astonished
astonishingly
astonishing
astonishment
English