EN

astonishing {adjectiv}

volume_up
However, to see so many turncoats and hypocrites in one place is astonishing.
Totuși, este uimitor să vedem atâția trădători și ipocriți într-un singur loc.
Acest lucru este uimitor.
What I read in paragraph 2 about the disappointment of the Tajik Government I find entirely astonishing.
Consider că este de-a dreptul uimitor ceea ce am citit în alineatul 2, în legătură cu dezamăgirea guvernului tadjic.
astonishing (dar şi: surprising, amazingly)
It is a good thing that he is not proposing the opposite to us - that would be astonishing.
Este bine că nu ne propune contrariul - acest lucru ar fi surprinzător.
It is astonishing that some people are defending the prevailing system, which actually allows people to avoid paying their taxes.
Este surprinzător cum unii oameni apără sistemul existent, care le permite oamenilor efectiv să evite plata impozitelor ce le revin.
I only hope that we do not do the same thing in the case of electronic waste - the decision on which is also imminent here - because that would be even more astonishing.
Sper, numai, că nu vom face la fel și în cazul deșeurilor electronice - și decizia în această privință este iminentă aici - pentru că ar fi și mai surprinzător.
astonishing (dar şi: tremendous)

Exemple de folosire pentru "astonishing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHowever, to see so many turncoats and hypocrites in one place is astonishing.
Totuși, este uimitor să vedem atâția trădători și ipocriți într-un singur loc.
EnglishIt is a good thing that he is not proposing the opposite to us - that would be astonishing.
Este bine că nu ne propune contrariul - acest lucru ar fi surprinzător.
EnglishThe heated debate preceding this directive is astonishing.
Dezbaterea aprinsă care a precedat această directivă este uimitoare.
EnglishThis is something that runs counter to the true spirit of the European Union, and this is what is astonishing.
Acest lucru este contrar adevăratului spirit al Uniunii Europene şi asta este ceea ce ne uimeşte.
EnglishWhat I read in paragraph 2 about the disappointment of the Tajik Government I find entirely astonishing.
Consider că este de-a dreptul uimitor ceea ce am citit în alineatul 2, în legătură cu dezamăgirea guvernului tadjic.
EnglishIt is therefore astonishing that those who set themselves up as founders of democracy oppose this treaty.
Prin urmare, este de mirare că cei care s-au erijat în calitate de fondatori ai democraţiei s-au opus acestui tratat.
EnglishThis report is astonishing in its contradictions.
EnglishIt is astonishing that some people are defending the prevailing system, which actually allows people to avoid paying their taxes.
Este surprinzător cum unii oameni apără sistemul existent, care le permite oamenilor efectiv să evite plata impozitelor ce le revin.
EnglishMr President, Shahbaz Bhatti and all his family are an astonishing example of what brave, principled, loyal people can achieve.
Dle președinte, Shahbaz Bhatti și întreaga sa familie sunt un exemplu uimitor a ceea ce pot realiza oamenii curajoși, cu principii și loiali.
EnglishThat is astonishing!
EnglishIt is an astonishing and worrying fact that, on average, Member States invest a mere 3% of their health budgets in cancer prevention.
Este uimitor şi îngrijorător faptul că, în medie, statele membre investesc doar 3 % din bugetele lor pentru sănătate în prevenirea cancerului.
EnglishIt is equally astonishing that the European Council has never, throughout its existence, discussed the relationship between the EU and China.
Este la fel de uimitor faptul că Consiliul European, pe tot parcursul existenţei sale, nu a discutat despre relaţia dintre UE şi China.
EnglishThe UK Government estimates that the value of a true Single Market would add up to EUR 800 billion of the EU's GDP - a truly astonishing figure.
Guvernul Regatului Unit consideră că valoarea unei piețe unice reale s-ar ridica la 800 de miliarde de euro din PIB-ul UE - o cifră într-adevăr astronomică.
EnglishNothing illustrates Yemen's astonishing backwardness better than the fact that not even the birth certificate of Mohammed Taher Thabet Samoum has surfaced.
Nimic nu arată mai bine înapoierea uimitoare din Yemen decât faptul că nici măcar certificatul de naștere al lui Mohammed Taher Thabet nu a fost găsit.
EnglishI only hope that we do not do the same thing in the case of electronic waste - the decision on which is also imminent here - because that would be even more astonishing.
Sper, numai, că nu vom face la fel și în cazul deșeurilor electronice - și decizia în această privință este iminentă aici - pentru că ar fi și mai surprinzător.
EnglishLast year, China showed the whole world, through its organisation and holding of the Olympic Games, that it is a country capable of transformation and of astonishing the world.
Anul trecut, China a arătat lumii întregi, prin organizarea şi desfăşurarea Jocurile Olimpice, că este o ţară capabilă să transforme şi să uimească lumea.
EnglishIt is absolutely astonishing that, in France, the communist-inspired Guessot law should further control historical debate with the threat of severe criminal sanctions.
Este absolut uimitor faptul că, în Franţa, legea de inspiraţie comunistă Guessot continuă să controleze dezbaterea istorică, prin ameninţarea aplicării unor sancţiuni penale grave.

Sinonime (în engleză) pentru "astonishing":

astonishing
astonishingly
astonished
astonishment
English