Traducere engleză-română pentru "asylum"

EN

"asylum" română traducere

volume_up
asylum {substantiv}
EN

asylum {substantiv}

volume_up
Then there is this: some are arrested and will not be entitled to asylum.
Apoi, se întâmplă astfel: unii sunt arestaţi şi nu vor fi îndreptăţiţi la azil.
Today it is the turn of asylum seekers; the idea is to establish a 'Europe of asylum'.
Astăzi este rândul solicitanţilor de azil; ideea este de a institui o "Europă a azilului”.
This is particularly important with regard to the asylum procedure.
Acest lucru este deosebit de important în ceea ce priveşte procedura de azil.
asylum (dar şi: shelter)
volume_up
ocrotire {f} (adăpost)

Exemple de folosire pentru "asylum" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe urgently need to adopt effective Community measures on immigration and asylum.
Este urgent să adoptăm măsuri comunitare eficiente privind imigraţia şi azilul.
EnglishAsylum procedures must be dealt with immediately and in the best possible way.
Procedurile de azil trebuie abordate deîndată şi în cel mai eficient mod posibil.
EnglishThis programme will extend the EU's competence in the area of refugees and asylum.
Acest program va extinde competența UE în domeniul refugiaților și al azilului.
EnglishI refer to Europol, the European Asylum Support Office, Eurojust and Frontex.
Mă refer la Europol, Biroul European de Sprijin pentru Azil, Eurojust şi Frontex.
EnglishThe word asylum has rightly lost its glamour in the eyes of the general public.
Cuvântul azil și-a pierdut, pe bună dreptate, strălucirea în ochii publicului larg.
EnglishI express my support for the proposal to create a European Asylum Support Office.
Îmi exprim sprijinul pentru crearea Biroului European de Sprijin pentru Azil.
EnglishFinally, the European asylum legislation should be a great deal more stringent.
În încheiere, legislaţia europeană privind azilul ar trebui să fie mult mai strictă.
EnglishIf some do not wish to go home, they can ask their gaolers for political asylum.
Dacă unii nu doresc să plece acasă, le pot cere azil politic temnicerilor.
EnglishRecently, 90% of immigrants and asylum seekers in Europe have arrived via Greece.
De curând, 90% din imigranţii şi solicitanţii de azil au ajuns în Europa prin Grecia.
EnglishAlbania also now has to make arrangements for the reception of asylum seekers.
Albania trebuie să facă demersuri şi pentru primirea solicitanţilor de azil.
EnglishOnly a few Member States could identify the full cost of asylum procedures.
Doar câteva state membre au putut identifica costul total al procedurilor de azil.
EnglishThis brings me back to this text on asylum procedures and to the main challenges.
Revin, astfel, la acest text privind procedurile de azil și la principalele provocări.
EnglishNevertheless, Europe has a huge responsibility where asylum is concerned.
Cu toate acestea, Europa are o mare responsabilitate în ceea ce privește azilul.
EnglishThe common asylum and immigration policy is not in the interests of the Dutch people.
Politica comună privind azilul şi imigraţia nu este în interesul poporului olandez.
EnglishThen there is this: some are arrested and will not be entitled to asylum.
Apoi, se întâmplă astfel: unii sunt arestaţi şi nu vor fi îndreptăţiţi la azil.
EnglishCommon rules are in the interest of both Member States and asylum seekers.
Normele comune sunt în interesul statelor membre, dar și al solicitanților de azil.
EnglishThe second priority is the implementation of the Pact on Immigration and Asylum.
Cea de-a doua prioritate este punerea în aplicare a Pactului privind imigraţia şi azilul.
EnglishI support Mr Catania's report on the future of the European Common Asylum System.
Susţin raportul domnului Catania referitor la viitorul sistemului european comun de azil.
EnglishFor example, we need to ensure that Libya finally has an asylum system.
De exemplu, trebuie să ne asigurăm că Libia are, în sfârşit, un sistem de azil.
EnglishI would remind you that asylum is a moral duty for the more fortunate countries.
V-aş reaminti că azilul este o datorie morală a ţărilor mai norocoase.