Traducere engleză-română pentru "asymmetrical"

EN

"asymmetrical" română traducere

EN

asymmetrical {adjectiv}

volume_up
asymmetrical (dar şi: asymmetric, lopsided)
Second, territorial specificities and the asymmetrical impact of the crisis should be taken into account.
În al doilea rând, ar trebui luate în considerare specificitățile teritoriale și impactul asimetric al crizei.
For that reason, although an agreement has to be asymmetrical, at the end of the day, the tariffs must be zero.
Din acest motiv, deși un acord trebuie să fie asimetric, la sfârșitul zilei, tarifele trebuie să fie zero.

Exemple de folosire pentru "asymmetrical" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSecond, territorial specificities and the asymmetrical impact of the crisis should be taken into account.
În al doilea rând, ar trebui luate în considerare specificitățile teritoriale și impactul asimetric al crizei.
EnglishFor that reason, although an agreement has to be asymmetrical, at the end of the day, the tariffs must be zero.
Din acest motiv, deși un acord trebuie să fie asimetric, la sfârșitul zilei, tarifele trebuie să fie zero.
EnglishTo avoid the disaster of asymmetrical adjustments, we urgently need dialogue and collective action.
În vederea evitării unui dezastru cauzat de ajustări asimetrice, trebuie să inițiem urgent un dialog și să adoptăm măsuri colective.
EnglishWe all know that asymmetrical measures and opt-outs will not bring the full benefits of the internal market in this area.
Ştim cu toţii că măsurile asimetrice şi posibilităţile de derogare nu vor aduce beneficii totale ale pieţei interne în acest domeniu.
EnglishIn all transition countries, the media environment has been rather asymmetrical or unbalanced in terms of ownership and political affiliation.
În toate țările în tranziție, mass-media a fost mai degrabă asimetrică sau dezechilibrată în materie de proprietate și afiliere politică.
EnglishThis is why the EPAs contain all sorts of flexibilities, and in particular exclusions and asymmetrical commitments for the ACP side, as called for in the report.
De aceea, APE conţin diverse tipuri de mecanisme flexibile, în special excepţii şi angajamente asimetrice pentru partea APC, aşa cum se cere în raport.
EnglishThe effects of the crisis of world capitalism and the consequences of its irregular and asymmetrical development are exacerbating the economic and social situation in many countries.
Efectele crizei lumii capitaliste și consecințele dezvoltării sale neregulate și asimetrice exacerbează situația economică și socială în multe țări.

Sinonime (în engleză) pentru "asymmetrical":

asymmetrical
asymmetric