Traducere engleză-română pentru "asymmetry"

EN

"asymmetry" română traducere

volume_up
asymmetry {substantiv}
EN

asymmetry {substantiv}

volume_up
The list of the multiple European values and expectations on this matter emphasise this asymmetry.
Lista valorilor şi speranţelor europene multiple în această privinţă scoate în evidenţă această asimetrie.
This asymmetry points to the need for global solutions, including about the sharing and allocation of revenue.
Această asimetrie necesită soluţii la nivel mondial, inclusiv soluţii privind distribuirea şi alocarea încasărilor.
We need to know that before we legislate, as otherwise there will be a new asymmetry for which we cannot be responsible.
Trebuie să ştim acest lucru înainte de a legifera, pentru că, în caz contrar, va apărea o nouă asimetrie pentru care nu putem fi traşi la răspundere.

Exemple de folosire pentru "asymmetry" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe first is the asymmetry between the real economy and the financial economy.
Prima este asimetria dintre economia reală şi economia financiară.
EnglishBut the worst thing in this House is the asymmetry between words and actions.
Dar cel mai grav lucru de care se dă dovadă în această adunare este asimetria dintre cuvinte şi fapte.
EnglishThe list of the multiple European values and expectations on this matter emphasise this asymmetry.
Lista valorilor şi speranţelor europene multiple în această privinţă scoate în evidenţă această asimetrie.
EnglishThe information asymmetry is to be reduced by forcing companies to provide information to the plaintiff.
Inegalitatea din punctul de vedere al informaţiilor va fi redusă obligând companiile să ofere informaţii reclamantului.
EnglishThis asymmetry points to the need for global solutions, including about the sharing and allocation of revenue.
Această asimetrie necesită soluţii la nivel mondial, inclusiv soluţii privind distribuirea şi alocarea încasărilor.
EnglishAnother, similarly major deficiency is the geographical asymmetry in the distribution of the research framework programme funds.
O altă deficienţă la fel de importantă o reprezintă asimetria geografică în distribuirea fondurilor pentru programele-cadru de cercetare.
EnglishWe need to know that before we legislate, as otherwise there will be a new asymmetry for which we cannot be responsible.
Trebuie să ştim acest lucru înainte de a legifera, pentru că, în caz contrar, va apărea o nouă asimetrie pentru care nu putem fi traşi la răspundere.
EnglishThis asymmetry and the volatility of milk prices have increased over the last few years, reducing profits and predictability for milk producers.
Asimetria şi volatilitatea preţurilor la lapte au crescut în ultimii câţiva ani, reducând profiturile şi previzibilitatea pentru producătorii de lapte.
EnglishThe second is the asymmetry between the monetary union and the lack of a fiscal, budgetary and economic-policy union that is in step with the monetary union.
A doua este asimetria dintre uniunea monetară şi lipsa unei uniuni a politicii fiscale, bugetare şi economice sincronizate cu uniunea monetară.
EnglishSome of you, like Udo Bullmann, Sven Giegold and Philippe Lamberts, have asked whether we consider that the issue of symmetry/asymmetry has been settled.
Unii dintre dvs., precum dl Udo Bullmann, dl Sven Giegold și dl Philippe Lamberts, au întrebat dacă noi considerăm că aspectul simetriei/asimetriei a fost clarificat.
EnglishThe agreement must take sufficient account of the unequal starting points of the two regions and the asymmetry in the agreement is therefore very important.
Acordul trebuie să ia în considerare într-o măsură suficientă punctele inegale de plecare ale celor două regiuni şi de aceea asimetria acordului este foarte importantă.
EnglishMr President, as you may know, there is a clear asymmetry in the milk sector in terms of bargaining power between farmers and the milk distribution industry.
Dle preşedinte, după cum probabil ştiţi, există o asimetrie clară în sectorul laptelui în ceea ce priveşte puterea de negociere dintre agricultori şi industria de distribuţie a laptelui.

Sinonime (în engleză) pentru "asymmetry":

asymmetry