Traducere engleză-română pentru "-at a discount"

EN

"-at a discount" română traducere

EN

-at a discount {adjectiv}

volume_up
-at a discount (dar şi: disliked, unpopular)

Exemple de folosire pentru "-at a discount" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn addition, the supermarket sells milk at a discount, but it is the farmer who loses money.
În plus, supermarketul vinde laptele la reducere, însă agricultorul este cel care pierde bani.
EnglishIf your domain registrar is DomainDiscount24, follow these procedures to verify your domain:
Dacă registratorul de domeniu este DomainDiscount24, urmați aceste proceduri pentru a verifica domeniul:
EnglishGermany has a tradition or number of discount supermarkets.
Germania are tradiţia a numeroase magazine de tip discount.
EnglishWe cannot discount the possibility that there is a breach of international law in relation to criminal proceedings.
Nu putem să eliminăm posibilitatea că, în privinţa procedurilor penale, există o încălcare a dreptului internaţional.
Englishcontains advertising for money making schemes, discount cards, credit counseling, online surveys or online contests.
conţine reclame pentru scheme de îmbogăţire, carduri de reduceri, consultanţă privind creditele, sondaje şi concursuri online.
EnglishThis year, the United Kingdom alone will receive a rebate of some EUR 3 billion because of a discount on contributions negotiated in 1984.
Anul acesta, numai Regatul Unit va primi o reducere de aproximativ 3 miliarde de euro, ca urmare a unui rabat asupra contribuţiilor, negociat în 1984.
EnglishWhen you buy the Microsoft Business Productivity Online Standard Suite or other eligible services, you receive an automatic discount for the first year of your new subscription.
Când achiziționați Microsoft Business Productivity Online Standard Suite sau alte servicii eligibile, primiți o reducere automată pentru primul an al abonamentului nou.
EnglishIn subsequent years, you may become eligible for a continuing discount if you have qualifying client access licenses with active software assurance agreements.
În anii următori, este posibil să deveniți eligibili pentru o reducere continuă, dacă aveți licențe de acces pentru client care se califică, cu acorduri de asigurare active pentru software.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

discount substantiv
at prepoziţie
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian
a interjecţie
Romanian