Traducere engleză-română pentru "at a distance"

EN

"at a distance" română traducere

RO
EN

at a distance {adverb}

volume_up
The point is that these long-distance transports increase costs which are, ultimately, passed on to the consumer.
Ideea este că aceste transporturi pe distanţe lungi cresc costurile care, în cele din urmă, sunt transferate mai departe asupra consumatorului.

Exemple de folosire pentru "at a distance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOver a large distance, energy loss is proportionate to the distance travelled.
Pe distanţă mare, pierderea de energie este proporţională cu distanţa parcursă.
EnglishThe responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
Politicienii responsabili trebuie să se distanțeze de soluțiile foarte pripite.
EnglishAquatic life was completely destroyed over a distance of several hundred kilometres.
Viaţa acvatică a fost distrusă complet pe o distanţă de câteva sute de kilometri.
EnglishI distance myself emphatically from the proposal to divide Jerusalem, in particular.
Mă distanţez în mod emfatic de propunerea de divizare a Ierusalimului, în special.
EnglishAnother aspect is the distance of 250 kilometres which has already been mentioned.
Un alt aspect este distanţa de 250 kilometri, care a fost deja menţionat.
EnglishAll of us hope that this will reduce the distance between people and politics in Europe.
Sperăm cu toții că acest lucru va reduce distanța dintre cetățeni și politică în Europa.
EnglishFor a long time, that was Sweden's relationship with Europe: observing from a distance.
Aceasta a fost relaţia dintre Suedia şi Europa pentru multă vreme: observarea de la distanţă.
EnglishFurthermore, a guaranteed number of rights will apply independently of the distance travelled.
În plus, o serie de drepturi garantate se vor aplica independent de distanţa parcursă.
EnglishMake sure the device and your computer are the correct distance apart.
Verificați dacă dispozitivul și computerul se află la distanța corespunzătoare unul de altul.
EnglishI believe that we should not distance ourselves again from third countries.
Cred că nu ar trebui să ne îndepărtăm din nou de țările terțe.
EnglishThe enforcement of laws on long distance transport is not satisfactory.
Punerea în aplicare a legislaţiei privind transportul pe distanţe lungi nu este satisfăcătoare.
EnglishThe device information should include the correct distance.
Informațiile cu privire la dispozitiv ar trebui să includă distanța corectă.
EnglishThe device information should tell you the correct distance.
Informațiile cu privire la dispozitiv ar trebui să indice distanța corectă.
EnglishPassengers who travel for part of these long-distance journeys are also covered.
De asemenea, sunt acoperite drepturile pasagerilor care parcurg o parte din aceste rute de mare distanţă.
EnglishActually, from a distance, the houses look like somebody has painted half of them in red.
De fapt, de la distanță, casele arată de parcă cineva ar fi zugrăvit jumătate dintre ele în roșu.
EnglishWe should also be trying to bring ourselves closer to third countries, not distance ourselves from them.
De asemenea, ar trebui să ne apropiem de ţările terţe, nu să ne îndepărtăm de ele.
EnglishI distance myself from this constant, counterproductive harassment.
Mă distanţez de această hărţuire constantă şi contraproductivă.
English250 km is clearly too large a distance, since it completely excludes Malta, Cyprus and Luxembourg.
250 de km este o distanţă mult prea mare, deoarece exclude complet Malta, Cipru şi Luxemburg.
EnglishBe that as it may, this dispute - particularly looked at from a distance - should be solvable.
Oricum ar fi, această dispută - mai ales privită de la distanță - ar trebui să fie soluționabilă.
EnglishOne of the two cases concerns distance sales contracts.
Unul dintre cele două cazuri vizează contractele de vânzare la distanță.