Traducere engleză-română pentru "at a glance"

EN

"at a glance" română traducere

EN

at a glance [expresie]

volume_up
at a glance
At a glance you’re able to see which tabs go together.
Dintr-o privire, puteți să vedeți ce file sunt asociate.
Compare all three touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Comparaţi cele cinci mouse-uri tactile dintr-o privire Găsiţi mouse-ul tactil potrivit pentru dvs
Compare all five touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Comparaţi cele cinci mouse-uri tactile dintr-o privire Găsiţi mouse-ul tactil potrivit pentru dvs

Exemple de folosire pentru "at a glance" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCompare all three touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Comparaţi cele cinci mouse-uri tactile dintr-o privire Găsiţi mouse-ul tactil potrivit pentru dvs.:
EnglishCompare all five touch mice at a glance Find the Right Touch Mouse for You:
Comparaţi cele cinci mouse-uri tactile dintr-o privire Găsiţi mouse-ul tactil potrivit pentru dvs.:
EnglishA glance into the future shows how urgent the need for action is.
O privire în viitor arată cât de urgentă este necesitatea de acțiune.
EnglishThe email summary gives you a lot of info about your child's PC activities at a glance.
Rezumatul pe e-mail vă oferă multe informații despre activitățile copilului pe computer, dintr-o privire.
EnglishAt a glance you’re able to see which tabs go together.
Dintr-o privire, puteți să vedeți ce file sunt asociate.
EnglishAt first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.
La prima vedere, nu se observă niciun cost, nicio plată care ar putea rezulta din completarea acestui formular.
EnglishTo Mr Pflüger from the left, I would say that a glance at the law will facilitate its understanding.
Domnului Pflüger, de stânga, doresc să îi spun că va înţelege mai bine problema dacă va arunca o privire pe legislaţie.
EnglishAt first glance this is a very difficult decision, because it is extremely sensitive for the Member States.
La prima vedere aceasta este o decizie foarte dificilă, deoarece este extrem de sensibilă pentru statele membre.
EnglishI must say that it looks good at first glance.
Trebuie să spun că la prima vedere arată bine.
EnglishDesktop gadgets are mini programs that offer information at a glance and provide quick access to frequently used tools.
Desktop gadgets are mini programs that offer information at a glance and provide quick access to frequently used tools.
EnglishBe aware of your battery power, at a single glance.
EnglishAt first glance, the grassroots reaction against the regime appears to be spontaneous and ideologically unaligned.
La o primă vedere, reacția maselor populare împotriva regimului pare să fie spontană și nu este încadrată în niciun curent ideologic.
EnglishThis lets you see at a glance all the subsites that have been created under the parent site for your site collection.
Acest instrument vă permite să vedeţi dintr-o dată toate subsite-urile care au fost create sub site-ul părinte pentru colecţia de site-uri.
EnglishInternet Explorer at a glance
EnglishYou said, or your words implied, that, at first glance, most European legislation is being properly observed.
Ați spus, sau ați sugerat, prin felul în care v-ați exprimat, că, la prima vedere, o mare parte din legislația europeană este respectată cum se cuvine.
EnglishIt contains mini-programs called gadgets, which offer information at a glance and provide easy access to frequently used tools.
Aceasta conţine miniprograme denumite gadgeturi, care oferă rapid informaţii şi furnizează acces simplu la instrumentele utilizate frecvent.
EnglishLocated on the taskbar, it displays all your options—Wi‑Fi, mobile broadband, dial-up, or corporate VPN— in a single glance.
Amplasată pe bara de activități, aceasta afișează împreună toate opțiunile - Wi-Fi, bandă largă mobilă, pe linie comutată sau VPN de corporație.
EnglishWindows contains mini-programs called gadgets, which offer information at a glance and provide easy access to frequently used tools.
Windows conține miniprograme denumite gadgeturi, care oferă rapid informații și furnizează acces simplu la instrumentele utilizate frecvent.
EnglishAs you type, a drop-down list appears and any matched characters are highlighted in blue so you can identify them at a glance.
Pe măsură ce tastați, apare o listă verticală iar toate caracterele care corespund sunt evidențiate cu albastru, astfel încât să le puteți identifica imediat.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

glance substantiv
at prepoziţie
a articol
Romanian
a substantiv
a prepoziţie
Romanian
a adjectiv
Romanian