Traducere engleză-română pentru "at all"

EN

"at all" română traducere

RO
EN

at all {adverb}

volume_up
at all (dar şi: no, not at all)
The diversification of the situation which arose was not taken into account at all.
Diversificarea situației ivite nu a fost deloc luată în calcul.
Well, it is subject to further discussion: there is not a final list at all.
Acest lucru va fi discutat în continuare: nu există deloc o listă finală.
As the resolution hardly, if at all, covers this area, I abstained from the vote.
Deoarece rezoluția nu acoperă aproape deloc acest domeniu, m-am abținut de la vot.
Choice without an alternative is no choice at all.
Alegerea fără existenţa alternativelor nu este nicidecum o alegere.
This is not at all the case here, my fellow Members.
Nu este nicidecum vorba despre așa ceva aici, colegi deputați.

Exemple de folosire pentru "at all" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThree quarters of all goods and passengers in the EU are now transported by road.
Trei sferturi din totalul mărfurilor şi persoanelor sunt transportate pe şosele.
EnglishThe Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
EnglishThat, however, does not mean that we should deny that the problem exists at all.
Acest lucru, însă, nu înseamnă că ar trebui să negăm faptul că problema există.
EnglishAfter all, if Europe does not stand up for the world's Christians, then who will?
La urma urmei, dacă UE nu îi apără pe creştinii din toată lumea, cine o va face?
EnglishWe all know that in the foreseeable future raw materials will be in short supply.
Știm cu toții că în viitorul apropiat rezervele de materii prime se vor termina.
EnglishAfter all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
În cele din urmă, Croația va primi circa 4 miliarde de euro după aderarea la UE.
EnglishIf the Member States all apply these requirements, the results will be positive.
Dacă toate statele membre vor aplica aceste cerințe, rezultatele vor fi pozitive.
EnglishFor all these reasons, I support the review of the European Neighbourhood Policy.
Pentru toate aceste motive, sprijin revizuirea politicii europene de vecinătate.
EnglishWe believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Credem că piaţa internă este, mai presus de toate, temelia proiectului european.
EnglishCreate identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Create identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
EnglishIn truth, we must be dissatisfied with all these measures, which are sweeping.
De fapt, trebuie să ne nemulţumească toate aceste măsuri, care au o sferă largă.
EnglishIt is especially important that the Directive covers all discrimination criteria.
Este foarte important ca directiva să acopere toate criteriile de discriminare.
EnglishFor all that, this postponement cannot be considered satisfactory by any means.
Totuşi, această amânare nu poate fi considerată satisfăcătoare sub nicio formă.
EnglishThe establishment of an evaluation mechanism is important for all Member States.
Instituirea unui mecanism de evaluare este importantă pentru toate statele membre.
EnglishContrary to certain more radical views, I believe that all three are necessary.
Contrar unor puncte de vedere mai radicale, consider că toate trei sunt necesare.
EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Acest lucru le-ar face tuturor fermelor din Uniunea Europeană viaţa mai uşoară.
EnglishAt least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
Amendamentul prezentat reușește, cel puțin, să includă derogările previzionate.
EnglishWe all want - and I personally want - Russia as a partner and not as an enemy.
Cu toții ne dorim - și eu personal îmi doresc - o Rusie parteneră și nu inamică.
EnglishAll that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
Aşadar, în plen nu mai lipsea decât ratificarea unei decizii bazate pe consens.
EnglishWe all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
Cu toții am dori să fie în viață și să nu fi căzut victimă unei crime brutale.

Sinonime (în engleză) pentru "at all":

at all
at all costs

Traduceri similare în dicționarul englez-român

all pronume
all adjectiv
Romanian
at prepoziţie
at once adverb