Traducere engleză-română pentru "at any cost"

EN

"at any cost" română traducere

EN

at any cost {adverb}

volume_up
at any cost
It is activity that must be increased and encouraged at any cost.
Activitatea este cea care trebuie sporită și încurajată cu orice preț.
At the same time, it cannot be defended at any cost.
În același timp, nu poate fi apărat cu orice preț.
We need fish imports, but I would contend that these should not come at any cost.
Avem nevoie de importuri de pește, însă aș susține că acestea nu trebuie efectuate cu orice preț.

Exemple de folosire pentru "at any cost" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Aproape că se poate spune că Comisia a fost tentată să încheie acordul cu orice preţ.
EnglishWe need fish imports, but I would contend that these should not come at any cost.
Avem nevoie de importuri de pește, însă aș susține că acestea nu trebuie efectuate cu orice preț.
EnglishI therefore support any necessary measures that do not incur any cost to European budgets.
Sprijin, așadar, orice măsuri necesare care nu implică niciun cost pentru bugetul european.
EnglishAt the same time, the report fails to propose any cost-cutting measures.
În acelaşi timp, raportul nu reuşeşte să propună niciun fel de măsuri de reducere a costurilor.
EnglishIt is activity that must be increased and encouraged at any cost.
Activitatea este cea care trebuie sporită și încurajată cu orice preț.
EnglishOf course this Parliament does not want an agreement at any cost, and the devil is in the detail.
Desigur, acest Parlament nu doreşte un acord cu orice preţ, iar diavolul se ascunde în detalii.
EnglishOf course, we should not conclude an agreement at any cost but only if the substance on the table is right.
Desigur, nu trebuie să încheiem un acord cu orice preț, ci doar dacă esența îl recomandă.
EnglishThe market is not guided by values, but, above all, by the need to achieve profit at any cost.
Piaţa nu se ghidează după valori, ci, mai presus de orice, după nevoia de a obţine profit cu orice preţ.
EnglishThis is a measure that is of hardly any cost to the tyre industry, and therefore also to the consumer.
Această măsură aproape că nu implică niciun cost pentru industria pneurilor şi, deci, nici pentru consumator.
EnglishAt first glance, one does not notice any cost, any payment that might result from filling in this form.
La prima vedere, nu se observă niciun cost, nicio plată care ar putea rezulta din completarea acestui formular.
EnglishAt the same time, it cannot be defended at any cost.
În același timp, nu poate fi apărat cu orice preț.
EnglishIt is time for us to acknowledge that the folly of racing to extract oil anywhere and at any cost is behind us.
A venit vremea să ne dăm seama că am depăşit nebunia acestei curse de a extrage petrol oriunde şi cu orice preţ.
EnglishThe Commission is ready to play its part, to be flexible and to facilitate an agreement between Parliament and the Council, but this cannot be at any cost.
Comisia este pregătită să își joace rolul, să fie flexibilă și să faciliteze un acord între Parlament și Consiliu, dar nu cu orice preț.
EnglishAt the same time, we realise the importance of being able to investigate crimes of terrorism effectively in the future, but not at any cost to democracy.
În acelaşi timp, suntem conştienţi cât de importantă este în viitor o anchetare eficientă a crimelor de terorism, dar nu cu orice preţ pentru democraţie.
EnglishHowever, the very people who defended liberalisation and deregulation at any cost in the 1990s are now finding themselves in a difficult situation as well.
Totuşi, chiar cei care au apărat liberalizarea şi deregularizarea cu orice preţ în anii 1990 se numără în prezent printre aceia care se află într-o situaţie dificilă.
EnglishIn fact, I do not remember having heard - or anybody mentioning at the time of ratification - that there would be any cost associated with Lisbon, or what this cost would be.
De fapt, nu îmi amintesc să fi auzit - sau să fi menționat cineva la momentul ratificării - că va exista vreun cost asociat cu Lisabona, sau care va fi acel cost.

Sinonime (în engleză) pentru "at any cost":

at any cost

Traduceri similare în dicționarul englez-român

cost substantiv
Romanian
any pronume
any articol
Romanian
at prepoziţie
at any time adverb
at any price adverb
Romanian
at any rate adverb
Romanian