Traducere engleză-română pentru "at any price"

EN

"at any price" română traducere

EN

at any price {adverb}

volume_up
at any price (dar şi: by all means)
volume_up
neapărat {adv.} (cu orice preț)

Exemple de folosire pentru "at any price" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs for dialogue with Belarus, this is necessary, but not at any price.
În ceea ce priveşte dialogul cu Belarus, acesta este necesar, dar nu cu orice preţ.
EnglishWe should not push for harmonisation in all areas at any price.
Nu trebuie să insistăm asupra armonizării în toate domeniile cu orice preț.
EnglishYou said that the Group of the Greens/European Free Alliance wanted enlargement at any price.
Aţi afirmat că Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană a dorit extinderea cu orice preţ.
EnglishNonetheless, I would argue that we do not want an agreement at any price.
Cu toate acestea, aș susține că nu dorim un acord cu orice preț.
EnglishCooperation with the United States to combat terrorism is important, but not at any price.
Cooperarea cu Statele Unite în vederea combaterii terorismului este importantă, dar nu cu orice preţ.
EnglishOf course agreements mean compromise, but that does not mean getting a deal at any price.
Acordurile implică, desigur, compromisuri, însă aceasta nu înseamnă a încheia o înțelegere la orice preț.
EnglishFurthermore, they do not have to be profitable at any price.
În plus, acestea nu trebuie să fie rentabile cu orice preț.
EnglishThe history of my own country has taught me that any price would be worth paying for liberty and dignity.
Istoria propriei mele ţări m-a învăţat că merită plătit orice preţ pentru libertate şi demnitate.
EnglishWe must not give up these advantages at any price.
Nu trebuie să renunţăm la aceste avantaje cu niciun preţ.
EnglishThe EU wanted to make President Klaus sign at any price, even by indirectly giving its approval to historical injustice.
UE a dorit să-l facă pe preşedintele Klaus să semneze cu orice preţ, chiar prin aprobarea indirectă a nedreptăţii istorice.
EnglishJust like the rapporteur, I, too, am opposed to artificially increasing the percentage of women on the labour market at any price.
La fel ca raportoarea, și eu mă opun creșterii în mod artificial a procentului de femei de pe piața forței de muncă cu orice preț.
EnglishThe European Commission is trying - at any price and in a way which is not justified by economic rationale - to reduce coal extraction.
Comisia Europeană încearcă - cu orice preț și în orice mod care nu este justificat de gândirea economică - să reducă extracția cărbunelui.
EnglishTherefore, I am convinced that an agreement reached at any price, at the expense of the haulage industry, cannot be considered a success.
Prin urmare, sunt convins că un acord încheiat cu orice preț, în detrimentul industriei transporturilor, nu poate fi considerat un succes.
EnglishTherefore, the aim now is not to propose more legislation at any price but to make the existing legislation more accessible and intelligible.
Prin urmare, scopul nu este acela de a propune mai multe legi cu orice preţ, ci de a spori accesibilitatea şi înţelegerea legislaţiei existente.
EnglishThis division into an a priori virtuous 'us' and a somehow wicked 'them' who seek to harm us at any price simply indicates what little understanding there is of the actual principle of integration.
Această diviziune între un "noi” morali a priori şi un "ei” puţin imorali, care caută să ne facă rău cu orice preţ, indică puţina înţelegere a principiului real al integrării.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

price substantiv
any pronume
any articol
Romanian
at prepoziţie
at any time adverb
at any rate adverb
Romanian
at a moderate price adjectiv
Romanian