Traducere engleză-română pentru "at heart"

EN

"at heart" română traducere

EN

at heart {adverb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "at heart" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe welfare of the child is, and should be, at the heart of the adoption process.
Bunăstarea copilului este, și ar trebui să fie, în centrul procesului de adopție.
EnglishIn Cancún, Europe was at the heart of the negotiations and acted as a united front.
La Cancun, Europa a fost în centrul negocierilor și a acționat ca un front unit.
EnglishWe now know that it is not only the soul, but the heart and muscles of Europe.
Știm acum că acestea nu reprezintă doar sufletul, ci și inima și mușchii Europei.
EnglishWe know that his heart is in the right place and that he is striving hard for this.
Ştim că sufletul său este unde trebuie şi că se străduieşte din greu pentru asta.
EnglishIt is now at the heart of a European parliamentary democracy unimaginable in 1979.
Se află acum în inima unei democraţii parlamentare europene, inimaginabile în 1979.
EnglishThe rapporteur correctly placed the needs of the child at the heart of this report.
Raportoarea a poziționat în mod corect nevoile copilului în centrul acestui raport.
EnglishWe have to put sustainability and conservation at the heart of our agenda.
Trebuie să punem durabilitatea şi conservarea pe prima pagină a agendei noastre.
EnglishI shall single out the latter point, as it is particularly close to my heart.
Voi dezvolta ultimul aspect, deoarece sunt deosebit de ataşată de această problemă.
EnglishMr President, at the heart of this directive is the problem of control and of costing.
Dle preşedinte, la baza acestei directive stă o problemă de control şi de cost.
EnglishAt the same time, allow me to explain what lies at the heart of our concern.
În același timp, permiteți-mi să explic ce se află în centrul îngrijorării noastre.
EnglishFarmers should take heart that this Parliament understands their concerns.
Fermierii trebuie să aibă încredere că acest Parlament le înţelege îngrijorările.
EnglishThe idea of attracting people to the scheme must be at the heart of this.
Ideea atragerii oamenilor în sistem trebuie să fie punctul central al acestuia.
EnglishIt goes right to the heart of the current debates on copyright and the Internet.
Aceasta se referă chiar la dezbaterea curentă privind drepturile de autor şi internetul.
EnglishThe challenge of measurement and of quantification will be at the heart of our proposal.
Provocarea măsurării şi cuantificării vor constitui nucleul propunerii noastre.
EnglishThe Eastern Partnership goes to the very heart of the challenges we face today.
Parteneriatul estic vizează chiar nucleul provocărilor cu care ne confruntăm în prezent.
EnglishThis means we could be said to have a frozen conflict in the heart of Europe.
Aceasta înseamnă că am putea spune că avem un conflict îngheţat în Europa.
EnglishFurthermore, these challenges are at the heart of the goals of the Treaty of Lisbon.
Mai mult, aceste provocări se află în centrul obiectivelor Tratatului de la Lisabona.
EnglishAll Europeans of heart and conviction must be prepared to get involved.
Toți europenii curajoși și de încredere trebuie să fie pregătiți să se implice.
EnglishTherefore, the economy and jobs will be at the heart of the summit's discussions.
În consecinţă, economia şi locurile de muncă vor fi în centrul dezbaterilor de la summit.
EnglishYoung people are at the heart of European social and inclusion strategies.
Tineretul se află în centrul strategiilor sociale și de incluziune europene.

Sinonime (în engleză) pentru "at heart":

at heart

Traduceri similare în dicționarul englez-român

at prepoziţie
heart substantiv
heart adjectiv