Traducere engleză-română pentru "at issue"

EN

"at issue" română traducere

EN

at issue {adjectiv}

volume_up
I think the other controversial issue for us which is outstanding is the office-holders allowance.
Cred că un alt subiect controversat pentru noi îl reprezintă indemnizaţiile acordate funcţionarilor.
Either way, the discussion has been very varied, and not surprisingly, because this is always a contentious issue.
În orice caz, discuţia a fost foarte variată şi nu în mod surprinzător, deoarece acesta este întotdeauna un aspect controversat.
On 30 November, we will have a consultation here to discuss with Council the very controversial issue of bus passenger rights.
La 30 noiembrie vom organiza o consultare aici pentru a discuta cu Consiliul aspectul foarte controversat al drepturilor călătorilor din autobuze.

Exemple de folosire pentru "at issue" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe issue highlighted by this document is, rather, its relationship to security.
Problema evidenţiată de acest document este mai degrabă relaţia sa cu securitatea.
EnglishTherefore, it is an entirely bilateral issue between Cuba and the United States.
Prin urmare, este o chestiune exclusiv bilaterală între Cuba şi Statele Unite.
EnglishOf course the issue of the risk of conflicting jurisprudence has to be analysed.
Desigur, trebuie analizat riscul existenţei unor jurisprudenţe contradictorii.
EnglishWe in Sweden have been pushing this issue in recent years, just as the EU has.
Noi, în Suedia, am insistat asupra acestei probleme în ultimii ani, la fel ca UE.
EnglishThe issue of internet freedom has been discussed rigorously and in great depth.
Problema libertăţii internetului a fost discutată în mod riguros şi în profunzime.
EnglishI would also like to point out to Jim Allister that this is a cross-border issue.
Aş dori să îi semnalez dlui Jim Allister că aceasta este o problemă internaţională.
EnglishI believe that conducting an information campaign on this issue is essential.
Consider că este esenţială realizarea unei campanii de informare în acest sens.
EnglishBut there is an issue here, and we need to put down the marker about tax evasion.
Însă aici mai există o problemă şi trebuie să subliniem aspectul evaziunii fiscale.
EnglishIt is therefore essential to integrate the climate issue into our trade policies.
Prin urmare, trebuie neapărat să integrăm aspectul climatic în politica comercială.
EnglishThe Commission spoke about this issue at length in its communication this morning.
Comisia a vorbit mult pe această temă în comunicarea sa din această dimineață.
EnglishIn the European Parliament, in fact, this is a completely transpartisan issue.
De fapt, în Parlamentul European, aceasta este o chestiune complet transpartinică.
EnglishA huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
Se acordă foarte multă răbdare și atenție acestei chestiuni și pe bună dreptate.
EnglishI should also like to stress his interest in raising the issue of deadlines.
Aș dori să subliniez și interesul acestuia față de chestiunea termenelor limită.
EnglishThe issue of the Single Market is to ascertain where we can focus competition.
Problema pieței unice este de a stabili dacă ne putem concentra pe concurență.
EnglishThis is a fundamental issue in particular, but not solely, for environmental policy.
Este o problemă fundamentală în special, dar nu numai, pentru politica de mediu.
EnglishOn the Notes tab, enter any information that explains the solution to the issue.
Pe fila Note, introduceţi toate informaţiile care explică soluţia problemei.
EnglishThat said, the question of the EMF could not solve the urgent issue of Greece.
Acestea fiind spuse, ideea FME nu ar putea rezolva situaţia urgentă a Greciei.
EnglishSuch an issue must be debated openly and public opinion must be consulted on it.
O astfel de problemă trebuie dezbătută deschis şi trebuie consultată opinia publică.
EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Problema adaptării este orizontală şi afectează diferite politici sectoriale.
EnglishFinally, what involvement does the Agriculture Commissioner have on this issue?
În final, care este implicarea comisarului pentru agricultură în această chestiune?
Mai multe cuvinte