Traducere engleză-română pentru "at least"

EN

"at least" română traducere

EN

at least {adverb}

volume_up
at least
volume_up
măcar {adv.} (cel puţin)
It is important to ensure at least that this money does not go to the US.
Este important să ne asigurăm măcar că aceşti bani nu ajung în SUA.
It is good that the European Parliament is at least addressing the issue of the democratisation of Turkey.
E bine că măcar Parlamentul European ridică problema democratizării Turciei.
Why does it not, at the very least, provide for equal treatment for Czech and Hungarian?
Şi atunci de ce nu oferă măcar un tratament egal pentru cehă şi maghiară?
at least

Exemple de folosire pentru "at least" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt least the tabled amendment manages to encompass all the exceptions foreseen.
Amendamentul prezentat reușește, cel puțin, să includă derogările previzionate.
EnglishLast but not least, we need to ensure that citizens have access to assistance.
Şi nu în ultimul rând, trebuie să ne asigurăm că cetăţenii au acces la asistenţă.
EnglishThe current standards and regulations have been in place for at least 20 years.
Standardele și reglementările actuale sunt în vigoare de cel puțin 20 de ani.
EnglishThat is why the discussions in the committee were exciting, to say the least.
De aceea, discuţiile din cadrul comisiei au fost aprinse, ca să nu spun mai mult.
EnglishSo at least thank us for having given you the opportunity to present your programme.
Aşa că cel puţin mulţumiţi-ne că v-am oferit ocazia să vă prezentaţi programul.
EnglishFinancing for the European Social Fund should at least stay at its current level.
Finanțarea Fondului social european ar trebui să rămână cel puțin la nivelul actual.
EnglishLast, but not least, the powers of this House have been considerably extended.
Și nu în ultimul rând, puterile acestei Camere au fost extinse în mod considerabil.
EnglishLast but not least, this week the new Estonian Government will be confirmed.
Și, nu în ultimul rând, săptămâna aceasta va fi confirmat noul guvern estonian.
EnglishEurope is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Europa este cel puţin cu un pas semnificativ înaintea altor continente în acest sens.
EnglishIt therefore demands for it to be increased - by at least 5% in the first instance.
Cere, aşadar, ca acesta să fie majorat - cu cel puţin 5 %, în primă instanţă.
EnglishSome questions were answered at least by the mainstream of those who spoke.
Cel puţin majoritatea celor care au intervenit au răspuns la o serie de întrebări.
EnglishHowever, at least this saves our taxpayers some of the unnecessary waste.
Totuşi, în felul acesta contribuabilii sunt scutiţi de nişte cheltuieli inutile.
EnglishAt least, we have made some important steps, and thereby we have opened up the market.
Cel puţin, am luat câteva măsuri importante, cu ajutorul cărora am deschis piaţa.
EnglishIf this is extrapolated up, the result is at least 5% in the case of the Cohesion Fund.
Dacă extrapolăm, rezultatul este de cel puţin 5 % în cazul Fondului de coeziune.
EnglishAt least the digital single market topic has made a breakthrough into EU priorities.
Cel puțin piața unică digitală a reușit să devină una dintre prioritățile UE.
EnglishLast but not least, please allow me to thank my fellow Members for their cooperation.
Nu mai puţin important, doresc să le mulţumesc colegilor mei pentru cooperare.
EnglishShe is now doing something that before was done by at least three or four people.
Acum face ceva ce era făcut înainte de cel puțin trei sau patru persoane.
EnglishI hope that, at the very least, this time of crisis will make us learn and progress.
Sper că, cel puțin, această perioadă de criză ne va ajuta să învăţăm şi să progresăm.
EnglishThis is a class war from above, which we at least do not want to be part of.
Aceasta este o luptă a claselor de sus, la care noi nu dorim să luăm parte.
EnglishI know that this is an important matter not least here in the European Parliament.
Ştiu că acest subiect este unul important şi pentru Parlamentul European.

Sinonime (în engleză) pentru "at least":

at least

Traduceri similare în dicționarul englez-român

least adjectiv
least adverb
at prepoziţie
at once adverb
at large adverb
at any time adverb
Romanian