Traducere engleză-română pentru "at most"

EN

"at most" română traducere

EN

at most {adverb}

volume_up
at most
At most there is a need to adapt the instruments already in place.
Cel mult există o necesitate de adaptare a instrumentelor deja instaurate.
European funds can and should at most provide a helping hand.
Fondurile europene pot şi ar trebui cel mult să asigure o mână de ajutor.
In Europe, at most we only have provisions or draft laws which discredit the free world.
În Europa, avem cel mult prevederi legale sau proiecte de lege care discreditează lumea liberă.
Get the most out of Windows XP with these free downloads.
Profitați la maximum de Windows XP cu aceste descărcări gratuite.
A Microsoft Partner can help you get the most value from your investment.
Un partener Microsoft vă poate ajuta să beneficiați la maximum de investiția dvs.
There will be plenty of you at voting time, make the most of it.
Vor fi mulţi dintre dumneavoastră în momentul votării, aşadar profitaţi la maximum de aceasta.

Exemple de folosire pentru "at most" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
90 % din recoltă este culeasă manual, mare parte din mâna de lucru fiind copii.
EnglishSafety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
Siguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
EnglishThe Masuria region forms the largest and most-visited lake district in Poland.
Regiunea Mazuria este zona lacustră cea mai întinsă şi mai vizitată din Polonia.
EnglishOur thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Gândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
EnglishMade in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
Marca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
EnglishFirst of all, some of the most dangerous chemical pesticides are being banned.
În primul rând, se interzic câteva dintre cele mai periculoase pesticide chimice.
EnglishIt is clearly the most important player out of the Eastern Partnership countries.
Este în mod evident cel mai important jucător din cadru Parteneriatului estic.
EnglishThe most proactive and open mayors are therefore facing enormous difficulties.
Primarii cu iniţiativă şi deschişi se confruntă de aceea cu dificultăţi enorme.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
O a doua măsură trebuie să fie sprijinul acordat ţărilor celor mai afectate.
EnglishWhat is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.
Cel mai nesigur lucru în decizie este controlul efectuat de Parlamentul European.
EnglishThe situation is most difficult in Africa, and in particular in sub-Saharan Africa.
Situația este cea mai dificilă în Africa, și în principal în Africa Subsahariană.
EnglishMost computer speakers should be connected to the line-in jack on your computer.
Majoritatea difuzoarelor de computer trebuie conectate la mufa în linie pe computer.
EnglishWe consider the ECB to be one of the world's most transparent central banks.
Considerăm că BCE este una dintre cele mai transparente bănci centrale din lume.
EnglishMost of the settings that you'll want to change can be found in PC settings.
Majoritatea setărilor pe care ați dori să le modificați se pot găsi în Setări PC.
EnglishMost of the countries in the Baltic Sea area are small and are dependent on exports.
Majoritatea statelor din regiunea Mării Baltice sunt mici şi depind de exporturi.
EnglishHowever, they have brought back the most hideous aspects, brutality and terror.
În acelaşi timp, însă, au readus cele mai hidoase aspecte, brutalitatea şi teroarea.
EnglishOne of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
Unul dintre aspectele cele mai importante este eliminarea procedurii de exequatur.
EnglishWhat matters most is the structure of the budget and the effectiveness of spending.
Ceea ce contează cel mai mult este structura bugetului și eficiența cheltuielilor.
EnglishMost of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
Majoritatea sunt aparate de uz gospodăresc și echipamente IT și de telecomunicații.

Sinonime (în engleză) pentru "at most":

at most

Traduceri similare în dicționarul englez-român

most adverb
most adjectiv
at prepoziţie
at once adverb
at large adverb
at any time adverb
Romanian
at all adverb
Romanian