Traducere engleză-română pentru "at odds"

EN

"at odds" română traducere

EN

at odds {adverb}

volume_up
1. Englez-American

Exemple de folosire pentru "at odds" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis puts it at odds with the narrow vision of most Member States.
Aceasta îl pune în contradicţie cu viziunea îngustă a majorităţii statelor membre.
EnglishThat is at odds with everything the Belgian Socialist Party stands for.
Acest lucru se opune tuturor convingerilor Partidului Socialist Belgian.
EnglishThey are specific to the Union and often at odds with national interests.
Acestea sunt specifice UE și, adesea, contravin intereselor naționale.
EnglishOf course, our political choices are manifestly different and are sometimes at odds with one another.
Bineînţeles, alegerile noastre politice sunt în mod limpede diferite şi uneori divergente.
EnglishThese 89 amendments are all totally at odds with each other.
Aceste 89 de amendamente sunt în total dezacord unele cu altele.
EnglishThis is at odds with the spirit of a democratic Europe.
Acest lucru este în contradicție cu spiritul unei Europe democratice.
EnglishThis policy on the part of the Commission is at complete odds with the idea of this European Union.
Această politică din partea Comisiei este în contradicție totală cu ideea acestei Uniuni Europene.
EnglishTheir values and norms are directly at odds with our own.
Valorile şi normele lor nu sunt deloc identice cu ale noastre.
EnglishI have deep respect for small enterprises which, against all odds, try to survive.
Nutresc un profund respect pentru întreprinderile mici care, în pofida situaţiei potrivnice, încearcă să supravieţuiască.
EnglishTony Blair is the odds-on favourite with the bookmakers.
Tony Blair este opţiunea preferată a celor care fac jocurile.
EnglishTurkey is an Islamic country and the Islamic ideology is completely at odds with our Western culture.
Turcia este o ţară islamică, iar ideologia islamică este complet diferită faţă de cultura noastră occidentală.
EnglishThis agreement, however, Mr President, is completely at odds with the principles and objectives of the internal market.
Totuşi, acest acord, dle preşedinte, este complet contrar principiilor şi obiectivelor pieţei interne.
EnglishYet the request for more disposable funds, which recurs every year, is at odds with this.
Cu toate acestea, cererea privind disponibilitatea mai multor fonduri, care revine în fiecare an, nu este în concordanţă cu acest fapt.
EnglishFor too long companies have been able to force consumers to pay over the odds for their gas and electricity.
Prea multă vreme şi-au permis companiile să-i oblige pe consumatori să plătească excesiv pentru gaz şi electricitate.
EnglishIs the European Court of Justice incapable of punishing an Italian law that is at odds with the European treaties?
Este Curtea Europeană de Justiţie incapabilă să sancţioneze o lege italiană care contravine tratatelor europene?
EnglishIt will increase your odds of making plays.
Acest lucru va spori șansele de a câștiga jocul.
EnglishAnyone who demands accounting standards for all areas of human life is at odds with the fundamental idea of freedom.
Oricine pretinde standarde calculate pentru toate sferele vieţii umane, nu înţelege ideea fundamentală de libertate.
EnglishThis situation is at odds with the principle of annuality and shows weaknesses in programming and budgeting, which must be remedied.
Această situaţie contravine principiului anualităţii şi denotă deficienţe în programare şi bugetare, care trebuie să fie remediate.
EnglishI strongly believe that we should not set the Serbs and Kosovars at odds, but help them to find a common European path.
Cred cu fermitate că nu ar trebui să-i punem în dezacord pe rezidenţii sârbi cu cei ai provinciei Kosovo, ci să-i ajutăm să găsească un drum european comun.
Englishagainst all odds

Sinonime (în engleză) pentru "at odds":

at odds

Traduceri similare în dicționarul englez-român

at prepoziţie
at once adverb
at large adverb
by all odds adverb
at any time adverb
Romanian
at all adverb
Romanian