Traducere engleză-română pentru "at one time"

EN

"at one time" română traducere

RO
EN

at one time {adverb}

volume_up
at one time (dar şi: once, in the old days)
volume_up
odată {adv.} (cândva în trecut)
It is an historical fact that these regions were a unit within the Carpathian Basin at one time.
Este un adevăr istoric faptul că aceste regiuni erau odată o unitate în Bazinul Carpatic.
Because it can be time-consuming, you don't have to write all of your samples at one time.
Deoarece acest lucru poate să necesite timp, nu este necesar să scrieți toate eșantioanele odată.
Szelmenc a făcut odată parte din Ungaria.

Exemple de folosire pentru "at one time" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishEach code can be used only one time, but you can request one whenever you need it.
Fiecare cod se poate utiliza o singură dată, dar puteți să solicitați unul oricând aveți nevoie.
EnglishAt one time, the Chinese authorities paid heed to our resolutions, but no more.
La un moment dat, autorităţile chineze au acordat atenţie rezoluţiilor noastre, dar nimic mai mult.
EnglishSelect the number of shows in a series that are stored in Recorded TV at one time.
Selectați numărul de emisiuni dintr-un serial care se stochează la un moment dat în Înregistrare TV.
EnglishIt is an historical fact that these regions were a unit within the Carpathian Basin at one time.
Este un adevăr istoric faptul că aceste regiuni erau odată o unitate în Bazinul Carpatic.
EnglishI have the impression that, at one time, people would say, people would hear: 'I want my money back'.
Cred că, la un moment dat, lumea va afirma, lumea va auzi: "Îmi vreau banii înapoi”.
EnglishBecause it can be time-consuming, you don't have to write all of your samples at one time.
Deoarece acest lucru poate să necesite timp, nu este necesar să scrieți toate eșantioanele odată.
EnglishTo run or install a program one time, follow these steps:
Pentru a executa sau instala un program o singură dată, urmați acești pași:
EnglishPress the number 3 one time for the letter "d", and then press ENTER.
Apăsați numărul 3 o dată pentru litera „d”, apoi apăsați ENTER.
EnglishWhen this happens, tap or click Allow once to let a site use your location just one time.
fizică pentru a afișa harta centrată în locul unde vă aflați.
EnglishSnap is a quick—and fun—way to show two sites or pages on your screen at one time.
Fixarea este o modalitate rapidă și distractivă de a afișa două site-uri sau pagini pe ecran, în același timp.
EnglishIn Ireland we have 12 days of gas supply at any one time.
În Irlanda avem oricând la dispoziţie o rezervă de gaz pentru 12 zile.
EnglishTo enter an event that spans more than one time slot or day, click and drag.
Pentru a intra într-un eveniment care se întinde pe mai multe porțiuni de timp sau zile, faceți clic și glisați.
EnglishWe changed this regime and maintained one time regime.
13 - Am schimbat acest regim şi am păstrat un regim cu o singură oră.
EnglishYou can add and verify a domain only one time.
Este posibil să adăugaţi şi să verificaţi un domeniu numai o sigură dată.
EnglishI would like to remind you that my country, Sweden, became rich at one time precisely by exporting timber.
Aș dori să vă reamintesc că țara mea, Suedia, s-a îmbogățit la un moment dat tocmai din exportul de lemn.
EnglishIs it a one-time recording or part of a series?
Este o înregistrare singulară sau face parte dintr-un serial?
EnglishYou can import several files at one time.
Aveți posibilitatea să importați mai multe fișiere simultan.
EnglishRunning fewer programs at one time can prevent low memory problems and information loss.
Executarea simultană a unui număr mai redus de programe poate preveni problemele de memorie insuficientă și pierderea de informații.
EnglishAt one time, infectious diseases were the most common cause of death in children, young people and young animals.
La un moment dat, bolile infecțioase erau cea mai frecventă cauză de deces la copii, tineri și animale tinere.
EnglishRunning fewer programs at one time can help prevent low memory problems and information loss.
Executarea simultană a unui număr mai redus de programe poate preveni problemele de memorie insuficientă și pierderea de informații.

Sinonime (în engleză) pentru "at one time":

at one time

Traduceri similare în dicționarul englez-român

one adjectiv
one substantiv
Romanian
one pronume
Romanian
one articol
Romanian
one
Romanian
at prepoziţie
time substantiv