Traducere engleză-română pentru "at present"

EN

"at present" română traducere

EN

at present {adverb}

volume_up
at present (dar şi: at this time, now, nowadays, today)
It is still far too early, at present, to undertake a comprehensive evaluation of the Instrument.
Este însă prea devreme acum să demarăm o evaluare completă a acestui instrument.
At this juncture I thank once again those who are currently present in the Chamber.
În contextul acestei crize, mulţumesc încă o dată celor care sunt acum prezenţi în acest Parlament.
Europe cannot and must not forget this, especially at the present time.
Europa nu poate și nu trebuie să uite acest lucru, mai ales acum.
at present (dar şi: now)
at present (dar şi: actually, now)

Exemple de folosire pentru "at present" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt troubles me that the present agreement once again contains no such provisions.
Mă îngrijorează faptul că, din nou, acest acord nu conţine astfel de dispoziţii.
EnglishAt present, ladies and gentlemen, we have one President-designate, and one only.
În prezent, doamnelor şi domnilor, avem un preşedinte desemnat, doar unul singur.
EnglishWe must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Trebuie să recunoaștem că în prezent trăim în detrimentul generațiilor viitoare.
EnglishIn spite of this, difficult situations such as the present one continue to arise.
Cu toate acestea, continuă să survină situații dificile, precum cea din prezent.
EnglishAt present, these data are collected on a voluntary basis by 18 Member States.
În prezent, aceste date sunt colectate în mod voluntar de către 18 state membre.
EnglishI voted in favour of the present report, which was not adopted in the final vote.
Am votat în favoarea prezentului raport, care nu a fost adoptat la votarea finală.
EnglishThe Court of Auditors and the Council were not present during our discussions.
Curtea de Conturi şi Consiliul nu au fost prezente în timpul discuţiilor noastre.
EnglishFortunately, however, we made an effort to present a united front at the end.
Din fericire, am făcut eforturi şi, în final, ne-am prezentat ca un front unit.
EnglishTherefore, the limit of EUR 50 billion is completely justifiable at present.
Prin urmare, limita de 50 de miliarde EUR este complet justificabilă în prezent.
EnglishAs I said in my introduction, I am going to present a communication on sport.
Așa cum am spus în introducerea mea, voi prezenta o comunicare privind sportul.
EnglishWell, China is not, as you know, Ms Roithová, a party to the present negotiations.
Ei bine, după cum ştiţi, dnă Roithová, China nu este parte la actualele negocieri.
EnglishAt present cancer is the second biggest cause of death and illness in Europe.
În prezent, cancerul este cea de-a doua cauză majoră de deces şi boală în Europa.
EnglishSo at least thank us for having given you the opportunity to present your programme.
Aşa că cel puţin mulţumiţi-ne că v-am oferit ocazia să vă prezentaţi programul.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
Tratatul de la Lisabona nu a intrat încă în vigoare, dar este aici, prezent.
EnglishThe list of Members wishing to present an explanation of vote has now been completed.
Lista deputaţilor care au dorit să prezinte o explicaţie a votului s-a terminat.
EnglishI would like to call on the Commission to present the results of its analyses.
Aș dori să fac apel la Comisie pentru a prezenta rezultatele analizelor sale.
EnglishI therefore encourage the Commission to present legislative proposals in this area.
Prin urmare, încurajez Comisia să prezinte propuneri legislative în acest domeniu.
EnglishHuman weaknesses have continued to play a role in Japan right up to the present.
Slăbiciunile umane au continuat să joace un rol în Japonia până în prezent.
English. - Mr President, I would like to present the case of Mr Muhannad Al Hassani.
autoare. - Dle președinte, aș dori să prezint cazul dlui Muhannad Al Hassani.
EnglishAt present, enlargement is focusing on the western Balkans, Turkey and Iceland.
În prezent, extinderea are ca obiectiv Balcanii de Vest, Turcia şi Islanda.

Sinonime (în engleză) pentru "at present":

at present
English