Traducere engleză-română pentru "at stake"

EN

"at stake" română traducere

RO
EN

at stake {adverb}

volume_up
at stake
At stake, however, is the credibility of the conclusions of the investigation.
În joc, totuşi, se află credibilitatea concluziilor investigaţiei.
The institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Sunt în joc coerenţa instituţională şi echilibrul proiectului european.
The universality and the accessibility of public services are at stake.
Sunt în joc universalitatea şi accesibilitatea serviciilor publice.

Exemple de folosire pentru "at stake" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThat is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
Aceasta este problema pusă în joc în dezbaterea şi în mandatul pe care îl aveţi astăzi.
EnglishWhile we are on the subject of language: language is not the issue at stake today.
Revenind la problema lingvistică, nu limba este subiectul dezbătut astăzi.
EnglishIn any case, Commissioner, it is not competition that is at stake here.
În orice caz, dle comisar, concurenţa nu este singura miză în această situaţie.
EnglishHuman dignity must be at stake and there must a hostile or humiliating environment.
Demnitatea umană trebuie să fie în joc şi trebuie să existe un mediu ostil sau umilitor.
EnglishWhat is at stake here is our credibility and the credibility of the European Union.
Ceea ce este în joc aici este credibilitatea noastră şi credibilitatea Uniunii Europene.
EnglishLadies and gentlemen, the issues at stake in the discussions currently being held are huge.
Doamnelor și domnilor, mizele discuțiilor care au loc în prezent sunt colosale.
EnglishPolitical principles are at stake here, over and above issues of practical desirability.
Sunt în joc aici principii politice, dincolo de chestiuni ce ţin de voinţa practică.
EnglishIn this regard, the credibility of the European Union has been at stake for some time.
În acest sens, credibilitatea Uniunii Europene este în joc de ceva vreme.
EnglishThe institutional coherence and balance of the European project is at stake.
Sunt în joc coerenţa instituţională şi echilibrul proiectului european.
EnglishThey therefore have a stake in ensuring the stability of this currency.
Prin urmare, acestea au interesul de a asigura stabilitatea acestei monede.
EnglishThis should reassure everyone who has a stake in the resolution of the issue.
Acest lucru ar trebui să-i liniștească pe toți cei care au un interes în această chestiune.
EnglishGiven what is at stake, however, I am confident those hurdles will be taken successfully.
Având însă în vedere miza, am încredere că vom reuși să îndepărtăm toate obstacolele.
EnglishThe use of party bans as a stake in a political game must be prevented.
Trebuie să fie prevenit recursul la interzicerea partidului ca miză în jocul politic.
EnglishI do not want to elaborate more on Greece and the various issues at stake.
Nu doresc să dezvolt subiectul Greciei şi diversele aspecte puse în joc.
EnglishAt stake, however, is the credibility of the conclusions of the investigation.
În joc, totuşi, se află credibilitatea concluziilor investigaţiei.
EnglishThe true values at stake are energy, money and military strategy.
Adevăratele valori care sunt în joc sunt energia, banii şi strategia militară.
EnglishThere is a lot at stake in the budget negotiations for the next programming period.
Există multe în joc în cadrul negocierilor bugetului pentru următoarea perioadă de programare.
EnglishIt is not only our credibility which is at stake; countries really face a challenge.
Nu este în joc numai credibilitatea noastră; țările se confruntă într-adevăr cu o dificultate.
EnglishWhat is also at stake in this election is the direction the EU will take in the next few years.
Această alegere marchează şi direcţia pe care o va urma UE în următorii ani.
EnglishWhen a position of principle is at stake, a person's religion and ethnicity do not matter.
Când este vorba despre o poziţie de principiu, religia şi etnia unei persoane nu contează.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

at prepoziţie
stake substantiv
at once adverb