Traducere engleză-română pentru "at that time"

EN

"at that time" română traducere

EN

at that time {adverb}

volume_up
at that time (dar şi: at the time)
If there is a problem, then at such a time we should always talk about it.
În cazul în care există o problemă, ar trebui să o discutăm întotdeauna la momentul respectiv.
At the time, few of us could have guessed the scale of the coming economic crisis.
La momentul respectiv, puţini dintre noi ar fi bănuit proporţiile crizei economice ce avea să vină.
The majority opinion at the time was that they did not.
Opinia majoritară la momentul respectiv era că nu sunt.

Exemple de folosire pentru "at that time" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
EnglishIt is time, ladies and gentlemen, that we defined a strategy for Latin America.
Doamnelor şi domnilor, este timpul să definim o strategie pentru America Latină.
EnglishTo achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
Pentru a le obține, este necesar ca, în același timp, să luăm o serie de măsuri.
EnglishIran has deceived and obstructed the international community time and time again.
Iranul a mințit și a obstrucționat comunitatea internațională de nenumărate ori.
EnglishHowever, at that time, the referral arrived in Parliament at very short notice.
Totuși, la acea vreme, retrimiterea a ajuns în Parlament după foarte puțin timp.
EnglishThe disparities between European regions have evolved over long periods of time.
Discrepanțele dintre regiunile europene s-au realizat în perioade mari de timp.
EnglishIt is time for the EU to take action and to show solidarity with the Icelanders.
Este timpul ca UE să acţioneze şi să îşi arate solidaritatea faţă de islandezi.
EnglishThe European Monetary Institute Council meets for the first time in Frankfurt.
La Frankfurt are loc prima reuniune a Consiliului Institutului Monetar European.
EnglishOur thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Gândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
EnglishAt the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
În acelaşi timp, instituţia are nevoie să aibă cerinţe legale mai puţin complexe.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
În acelaşi timp, aceasta ar putea reduce dezechilibrul de pe piaţa lactatelor.
EnglishNevertheless, I believe it was impossible to achieve more at this point in time.
Cu toate acestea, consider că era imposibil să realizăm mai multe în această fază.
EnglishYou cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
Îi întrerupeţi brusc pe unii şi îi lăsaţi pe alţii să continue foarte mult timp.
EnglishAt the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
În acelaşi timp, Consiliul European trebuie să continue o agendă politică activă.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Prin urmare, este mult mai greu să reuşim, dar în acelaşi timp trebuie să o facem.
EnglishUpdate the value of the SyncTimeInterval key with the interval that you prefer.
Actualizaţi valoarea cheii SyncTimeInterval cu intervalul pe care îl preferaţi.
EnglishYou can also find different versions of your files from a specific point in time.
De asemenea, puteți găsi versiuni diferite ale fișierelor dintr-un anumit moment.
EnglishNow is not the time for the EU to spend its time on institutional power struggles.
Nu este momentul ca UE să piardă timpul cu lupte privind puterea instituţională.
EnglishI remember visiting a butcher around that time and he just could not understand.
Îmi amintesc de o vizită făcută unui măcelar, care pur şi simplu nu putea înţelege.
EnglishIt affects companies and, at the same time, ordinary people and their families.
Afectează companiile şi, în acelaşi timp, oamenii obişnuiţi şi familiile acestora.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

at prepoziţie
that conjuncţie
that pronume
that prepoziţie
Romanian
time substantiv
Romanian