Traducere engleză-română pentru "at the age of"

EN

"at the age of" română traducere

EN

at the age of {adverb}

volume_up
at the age of
Brussels' remit does not cover the retirement age, for example.
Documentul Bruxelles-ului nu face referire la vârsta de pensionare, de exemplu.
It starts at the age of six and ends at the age of 16.
El începe la vârsta de şase ani şi se termină la şaisprezece ani.
People want proper, secure pensions in their old age.
Oamenii doresc pensii adecvate şi sigure la vârsta de pensionare.

Exemple de folosire pentru "at the age of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMeanwhile, the number of working age people is dropping by one million per year.
Între timp, numărul persoanelor încadrate în muncă scade cu un milion pe an.
EnglishI am glad that children from the age of 12 years will have their own passport.
Sunt bucuroasă că de acum, copiii de 12 ani vor avea propriul lor paşaport.
EnglishThere are now five million young people under the age of 25 who cannot find a job.
Există acum cinci milioane de tineri sub 25 de ani care nu-și pot găsi un loc de muncă.
EnglishIn addition, the proposal of a harmonised retirement age for the EU has been rejected.
În plus, propunerea unei vârste armonizate de pensionare pentru UE a fost respinsă.
EnglishThis decision has been justified by the claim that the age of the accused is uncertain.
Această decizie a fost justificată prin faptul că vârsta acuzatului nu era sigură.
EnglishIt should read: 'the retirement age for the Scheme has been raised from 60 to 63'.
Se va citi: "vârsta de pensionare în cadrul regimului a crescut de la 60 la 63 de ani”.
EnglishIn this day and age, they do it in the name of the fight against terrorism.
În zilele noastre, guvernul face acest lucru în numele luptei împotriva terorismului.
EnglishI support the need for a correlation between the retirement age and demographic trends.
Susțin necesitatea corelării vârstei de pensionare cu evoluțiile demografice.
EnglishIntroducing children to foreign languages from an early age can be very beneficial.
Învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă poate fi foarte benefică pentru copii.
EnglishFor example, add one of the Film Age effects make it look like an old-time movie.
De exemplu, adăugați unul din efectele Învechire film care îi dau un aspect de film vechi.
EnglishIn addition, the age of girls being subjected to violence is steadily falling.
În plus, vârsta fetelor supuse violențelor e din ce în ce mai scăzută.
EnglishOnly a united Europe is strong and competitive in an age of rapid globalisation.
Doar o Europă unită poate fi puternică şi competitivă într-o epocă a globalizării accelerate.
EnglishThe cost of regulation falls on the consumer and, in this case, the old-age pensioner.
Costul reglementării este suportat de consumator, în acest caz de pensionarul în vârstă.
EnglishTwenty per cent of those affected were over the age of 54, and 10% over the age of 64.
Douăzeci de procente dintre persoanele afectate aveau peste 54 de ani, și 10 % peste 64.
EnglishPrimary school is obligatory, starts at the age of 6 and finishes at the age of 16.
Totuşi, ea poate fi accesată la acest moment în engleză şi în limba ţării pe care ai ales-o.
EnglishIn particular, we must support measures for their education and care in old age.
În special, trebuie să susţinem măsuri pentru educaţia lor şi îngrijirea la o vârstă înaintată.
Englishage: Advertised in Route Advertisements with decreasing lifetimes
age: Se semnalizează în semnalizările de rută cu durate de viață descrescătoare
EnglishThis will also be a version for the age of the Internet, as was mentioned in the debate.
Noua versiune va fi adecvată erei internetului, după s-a menţionat în cadrul dezbaterii.
EnglishThen we have the problem in relation to the actual age of the fleets themselves.
Apoi, avem o problemă legată chiar de vechimea reală a flotelor.
EnglishThat is essential to ensure access to culture in the digital age.
Acest lucru este esenţial pentru a asigura accesul la cultură în era digitală.