Traducere engleză-română pentru "at the bottom"

EN

"at the bottom" română traducere

EN

at the bottom {adverb}

volume_up
at the bottom

Exemple de folosire pentru "at the bottom" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe acceptance has to develop from the bottom upwards as part of regional policy.
Acceptarea trebuie să se dezvolte de jos în sus ca parte a politicii regionale.
EnglishWithout this bottom-up approach, we will fail to use the opportunities that exist.
În absenţa unei abordări "de jos în sus”, nu vom profita de oportunităţile existente.
EnglishMeanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
Între timp. petrolul care ţâşnea de pe fundul mării a distrus toate vieţuitoarele.
EnglishIn the status area at the bottom of the Player (near the playback controls)
în zona de stare din partea de jos a Playerului (lângă controalele de redare)
EnglishClick Turn on Suggested Sites (it's at the bottom of the Favorites Center).
Faceți clic pe Activare Site-uri sugerate (în partea de jos a Centrului preferințe).
EnglishAt the bottom of the Advanced DNS Manager pane, click Manage DNS Records.
În partea de jos a panoului Advanced DNS Manager, faceți clic pe Manage DNS Records.
EnglishThe bottom line is that the internal market for defence-related products is not working.
Rezultatul este că piaţa internă a produselor din domeniul apărării nu funcţionează.
EnglishIt is of crucial importance that the Danube strategy be based on a bottom-up approach.
Este foarte important ca strategia pentru Dunăre să se bazeze pe o abordare ascendentă.
EnglishThe taskbar is the long horizontal bar at the bottom of your screen.
Bara de activități este bara lungă, orizontală, din partea de jos a ecranului.
EnglishI wish to stress the importance of a bottom-up approach in innovation.
Doresc să insist pe importanţa abordării de jos în sus în domeniul inovării.
EnglishDemocracy is built from the bottom upwards: not downwards from some ivory tower up above.
Democrația este construită de jos în sus: nu de sus, dintr-un turn de fildeș, în jos.
EnglishMove the cursor to the end of a line or move to the bottom of a webpage
Mutarea cursorului la sfârșitul unei linii sau deplasarea la sfârșitul unei pagini Web
EnglishBy default, the taskbar is located at the bottom of the desktop.
În mod implicit, bara de activități este amplasată în partea de jos a ecranului.
EnglishOf course, I am advocating a bottom-up method, based on addition.
Desigur, pledez pentru folosirea unei metode de jos în sus, bazată pe adăugare.
EnglishClick the arrow next to Folders at the bottom of the left pane.
Faceți clic pe săgeata de lângă Foldere din partea de jos a panoului din stânga.
EnglishSuch a race to the bottom is undesirable and, ultimately, would only hit asylum seekers.
Această situaţie ar fi de nedorit şi, într-un final, ar afecta doar solicitanţii de azil.
EnglishI would like to thank all the rapporteurs from the bottom of my heart for their collaboration.
Aş dori să le mulţumesc din tot sufletul raportorilor pentru colaborarea dumnealor.
EnglishFor more information, see the links at the bottom of this topic.
Pentru mai multe informații, consultați linkurile de la sfârșitul acestui subiect.
EnglishTap or click Turn on Suggested Sites (it's at the bottom of the Favorites Center).
Atingeți sau faceți clic pe Activare Site-uri sugerate (în parteade jos a Centrului preferințe).
EnglishPoint to the top-right or bottom-right corner to see the charms.
Indicați spre colțul din dreapta sus sau din dreapta jos pentru a vedea butoanele.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

the pronume
at prepoziţie
bottom substantiv