Traducere engleză-română pentru "at the end of"

EN

"at the end of" română traducere

RO
EN

at the end of [exemplu]

volume_up
at the end of
Move the cursor to the end of a line or move to the bottom of a webpage
Mutarea cursorului la sfârșitul unei linii sau deplasarea la sfârșitul unei pagini Web
The referendum at the end of this week will hopefully bring an end to the saga.
Să sperăm că referendumul de la sfârșitul acestei săptămâni va pune capăt acestei saga.
At the end of that term, the subscription is automatically renewed.
La sfârșitul duratei respective, abonamentul se înnoiește automat.

Exemple de folosire pentru "at the end of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey include the arrow keys, Home, End, Page Up, Page Down, Delete, and Insert.
Acestea includ tastele săgeată, Home, End, Page Up, Page Down, Delete și Insert.
EnglishMany of these people end up, unfortunately, in the hands of Bedouin traffickers.
Multe dintre aceste persoane ajung, din păcate, în mâinile traficanților beduini.
EnglishOf course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
Desigur, susţinem cu toate forţele Preşedinţia în eforturile sale în acest sens.
EnglishWe are at the end of the planning period and so the budget is particularly rigid.
Suntem la sfârșitul perioadei de planificare, iar bugetul este extrem de rigid.
EnglishNow I am flabbergasted that only one end result is allowed in the European Union.
Acum sunt uimit că numai un rezultat final este îngăduit în Uniunea Europeană.
EnglishPlug the other end of the Ethernet cable into the Ethernet port on your Extender.
Conectați celălalt capăt al cablului Ethernet în portul Ethernet din extender.
EnglishHe has put an end to the 'enhanced' interrogation techniques, also by the CIA.
A pus capăt tehnicilor extreme de interogare, inclusiv celor practicate de CIA.
EnglishHowever, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
Totuşi, acesta nu este sfârşitul crizei şi mai avem lucruri importante de făcut.
EnglishFortunately, however, we made an effort to present a united front at the end.
Din fericire, am făcut eforturi şi, în final, ne-am prezentat ca un front unit.
EnglishThat is a terrible road to protectionism and in the end will help nobody in Europe.
Este o cale nefastă către protecţionism, care, în final, nu va ajuta pe nimeni.
EnglishI had to make these clarifications, and I have done so at the end of my speech.
A trebuit să fac aceste clarificări şi am făcut acest lucru la finalul discursului.
EnglishAs you know, we will put forward our budget review before the end of the year.
După cum ştiţi, vom prezenta revizuirea bugetului înainte de sfârşitul anului.
EnglishAt the end of last week, more than 1 100 people had already lost their lives.
La sfârșitul săptămânii trecute, mai mult de 1 100 de oameni și-au pierdut viața.
EnglishThe EU is just seizing new powers for itself and wants more money to that end.
UE tocmai se bucură de noi competențe și dorește mai mulți bani în acest scop.
EnglishThe Commission will produce a new proposal for the MID by the end of April 2011.
Comisia va elabora o propunere nouă pentru MID până la sfârșitul lunii aprilie 2011.
EnglishThen we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
Atunci vom asista la sfârșitul exploatării religiei în scopuri foarte laice.
EnglishHowever, there must be binding objectives in place at the end of the process.
Totuşi, la sfârşitul procesului trebuie să fie stabilite obiective obligatorii.
EnglishThe cost for extra security should, in the end, be covered by the Member States.
Costul securităţii suplimentare ar trebui să fie acoperit de statele membre.
EnglishIn the end, his previous insurer agreed to preserve his contributions in country A.
În cele din urmă, fostul asigurator a aprobat menţinerea contribuţiilor în ţara A.
EnglishThat would, in essence, be the end of the story anyway, but time was mentioned.
În esenţă, astfel s-ar rezolva problema, dar s-a menţionat şi factorul timp.