Traducere engleză-română pentru "at the expense of"

EN

"at the expense of" română traducere

EN

at the expense of [exemplu]

volume_up
at the expense of
'Yes' to the environment but 'no' to funding our competitors at the expense of our workers.
"Da” mediului, dar "nu” finanţării competitorilor pe seama muncitorilor noştri.
It should not be done to the detriment or at the expense of the southern neighbourhood.
Nu trebuie să se procedeze în detrimentul sau pe seama vecinătăţii sudice.
Europe must not be built at the expense of its nations and its peoples.
Europa nu trebuie construită pe seama naţiunilor şi a popoarelor sale.

Exemple de folosire pentru "at the expense of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Trebuie să recunoaștem că în prezent trăim în detrimentul generațiilor viitoare.
EnglishThe Irish believe that the German banks are being rescued at their expense.
Cetăţenii irlandezi consideră că băncile germane sunt salvate pe cheltuiala lor.
EnglishWe should not wish to make good investments at the expense of future generations.
Nu ar trebui să dorim să facem investiții bune în detrimentul generațiilor viitoare.
EnglishIt so happens that we are doing this at the expense of Europe's majority religion.
Iar acest lucru se întâmplă în detrimentul religiei majoritare în Europa.
EnglishRecovery must not be at the expense of our children and grandchildren.
Redresarea nu trebuie să fie făcută în detrimentul copiilor şi nepoţilor noştri.
EnglishSavings made at the expense of children are the worst kind of investment in the future.
Economiile care afectează copiii sunt cele mai proaste investiţii în viitor.
English'Yes' to the environment but 'no' to funding our competitors at the expense of our workers.
"Da” mediului, dar "nu” finanţării competitorilor pe seama muncitorilor noştri.
EnglishIt should not be done to the detriment or at the expense of the southern neighbourhood.
Nu trebuie să se procedeze în detrimentul sau pe seama vecinătăţii sudice.
EnglishThis will reduce the costs of transport, expense allowances, hotels, etc.
Astfel se vor reduce costurile legate de transport, diurnă, hoteluri, etc.
EnglishThe Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.
Limba slovacă nu doreşte să se dezvolte în detrimentul altor limbi.
EnglishHowever, that should not happen at the expense of the Progress programme.
Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie să aibă loc pe socoteala programului PROGRESS.
EnglishReformatting would fix the problem at the expense of deleting everything on the computer.
Reformatarea rezolva problema, cu costul ștergerii tuturor informațiilor din computer.
EnglishSimplify expense management through a Microsoft SharePoint-based Employee Self-service Portal.
Simplificați administrarea cheltuielilor printr-un portal Microsoft SharePoint.
EnglishI protest against this rule of the lowest budget proposal at the expense of farmers.
Protestez faţă de această regulă a celei mai mici propuneri bugetare în dauna agricultorilor.
EnglishThey have priority in health care and education, all at the expense of local taxpayers!
Au prioritate la asistenţa medicală şi la educaţie, pe cheltuiala contribuabililor locali!
EnglishEurope must not be built at the expense of its nations and its peoples.
Europa nu trebuie construită pe seama naţiunilor şi a popoarelor sale.
EnglishWe have forsaken our values and therefore trampled on Christian values at its expense.
Ne-am abandonat valorile şi, prin urmare, am călcat în picioare valorile creştine cu preţul lor.
EnglishThis kind of flexibility would have saved our public purses a good deal of unnecessary expense.
O astfel de flexibilitate ar fi preîntâmpinat cheltuielile inutile din fonduri publice.
EnglishMaximizes system performance at the expense of battery life.
Maximizează performanţa sistemului, dar sacrifică durata de viaţă a bateriei.
EnglishHowever, this right should not be at the expense of the viability of national health systems.
Totuși acest drept nu ar trebui să afecteze viabilitatea sistemelor naționale de sănătate.