Traducere engleză-română pentru "at the hands of"

EN

"at the hands of" română traducere

EN

at the hands of [exemplu]

volume_up
at the hands of

Exemple de folosire pentru "at the hands of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMany of these people end up, unfortunately, in the hands of Bedouin traffickers.
Multe dintre aceste persoane ajung, din păcate, în mâinile traficanților beduini.
EnglishThey are concentrated in the hands of three enterprises: Cargill, ADM and Bunch.
Ele sunt concentrate în mâinile a trei întreprinderi: Cargill, ADM şi Bunch.
EnglishMr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
Domnule preşedinte, văd că acum Bruxelles-ul doreşte să pună mâna pe internet.
EnglishThe question is enforcement, which again is in the hands of the Member States.
Problemele apar pe partea de aplicare, lucru care, din nou, ţine de statele membre.
EnglishThe Egyptians have proven their ability to take their future into their own hands.
Egiptenii și-au dovedit capacitatea de a-și lua viitorul în propriile mâini.
EnglishThe profits or losses of an EEIG will be taxable only in the hands of its members.
Profiturile sau pierderile unui GEIE sunt impozabile la nivelul membrilor.
EnglishAny form of political isolation will only play into the hands of Lukashenko.
Orice formă de izolare politică nu va fi decât un avantaj pentru Lukașenko.
EnglishWe can no longer leave the fate of the civilians in the hands of the opposing sides.
Nu mai putem lăsa soarta civililor în mâinile părţilor aflate în conflict.
EnglishThis method is, therefore, almost completely in the hands of Member States.
Prin urmare, metoda este aproape în totalitate în mâinile statelor membre.
EnglishThey will be too interesting to be left in the cold and powerful hands of oblivion.
Ele sunt prea interesante pentru a fi lăsate în recile şi puternicele braţe ale uitării.
EnglishThere have been reports of torture and of forced confessions at the hands of the KGB.
Au existat rapoarte privind tortura și mărturisirile forțate sub amenințarea KGB-ului.
EnglishThe European public does not understand a Europe that washes its hands of problems.
Publicul european nu concepe o Europă care ignoră problemele existente.
EnglishI am convinced that the European Parliament rests safe in your hands.
Sunt sigură că Parlamentul European este în siguranţă în mâinile dumneavoastră.
EnglishI would really like us to have an ace in our hands, a good card up our sleeves.
Mi-aş dori foarte mult să avem un as în mână, o carte bună în mânecă.
EnglishIt will also be handed over to Cecilia Malmström with warm hands from all of us.
Va fi prezentată şi Ceciliei Malmström cu căldură de către noi toţi.
EnglishIt is in their hands to reverse their position and to do what they know that they must.
Este în puterea lor să inverseze rolurile și să facă ceea ce știu că trebuie să facă.
EnglishHowever, these cannot be arbitrary decisions, but are in the hands of a special body.
Însă acestea nu pot fi decizii arbitrare, ci sunt la latitudinea unui organism special.
EnglishTo quote, 'They are ringing the bells now; very soon they will be wringing their hands.'
Pentru a cita, "Acum trag clopotele; foarte curând îşi vor frânge mâinile.”
EnglishThis will put into citizens' hands something that will allow them to move throughout Europe.
Cetăţenii vor primi, astfel, un obiect care le va permite să circule în Europa.
EnglishAlready, almost 70% of the land is in the hands of multinationals and mining companies.
Deja, aproape 70 % din teren este deţinut de multinaţionale şi de societăţile miniere.