Traducere engleză-română pentru "at the latest"

EN

"at the latest" română traducere

EN

at the latest {adverb}

volume_up
at the latest
This guidance should be provided by November 2009 at the latest.
Această îndrumare trebuie asigurată cel târziu până în noiembrie 2009.
The table will be available by the end of May at the latest.
Tabelul va fi disponibil cel târziu la sfârşitul lunii mai.
However, this means that these things must be included in the next report at the latest.
Totuşi, înseamnă că aceste lucruri trebuie incluse în următorul raport, cel târziu.

Exemple de folosire pentru "at the latest" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThings have largely depended on the sending country's very latest regulations.
Lucrurile au depins în mare parte de ultimele reglementări ale ţării de origine.
EnglishThe latest information provocation is that Georgia kidnapped a Russian soldier.
Cea mai recentă informaţie provocatoare este că Georgia a răpit un soldat rus.
EnglishSelect Office 365 plans include subscriptions to the latest version of Office.
Anumite planuri Office 365 conțin abonamente la cea mai recentă versiune de Office.
EnglishWindows checks for the latest drivers by using automatic updating in Windows Update.
Windows caută ultimele drivere utilizând actualizarea automată din Windows Update.
EnglishThe latest version of Windows offers a new format, called Live File System.
Cea mai recentă versiune de Windows oferă un format nou, denumit Live File System.
EnglishAccording to the latest polls, 57.6% of Icelanders are opposed to joining the EU.
Conform ultimelor sondaje, 57,6 % dintre islandezi se opun aderării la UE.
EnglishMake sure that the latest Guide data is downloaded in Windows Media Center.
Asigurați-vă că cele mai recente date Ghid sunt descărcate în Windows Media Center.
EnglishThe latest science tells us we need to be reducing emissions by around 9% year on year.
Ultimele date arată că este nevoie să reducem emisiile cu circa 9% în fiecare an.
EnglishI believe that, in three to four months' time at the latest, we will have it.
Cred că, în trei sau patru luni cel mult, vom obţine ceea ce ne-am propus.
EnglishThe latest special report by the Court of Auditors reveals major problems.
Ultimul raport special al Curţii de Conturi a scos la iveală probleme majore.
EnglishClick Yes to confirm that you want to download the latest Guide listings.
Faceți clic pe Da pentru a confirma că doriți descărcarea celor mai noi liste Ghid.
EnglishHowever, this means that these things must be included in the next report at the latest.
Totuşi, înseamnă că aceste lucruri trebuie incluse în următorul raport, cel târziu.
EnglishAccording to the latest reports, he is being mistreated and subjected to torture.
Potrivit ultimelor rapoarte, acesta este supus abuzurilor și torturii.
EnglishThe latest generation of scanners satisfy the requirements that Parliament has laid down.
Ultima generaţie de scanere satisface cerinţele pe care le-a prevăzut Parlamentul.
EnglishDownload and install the latest version of the driver from the manufacturer's website.
Descărcați și instalați ultima versiune de driver de pe site-ul Web al producătorului.
EnglishI am not so convinced about the latest work regarding Bosnia and Herzegovina and Albania.
Nu sunt atât de convins de ultima acţiune privind Bosnia şi Herţegovina şi Albania.
EnglishYou like to use the latest software and enjoy experimenting with new technology.
Vă place să utilizați cele mai recente programe software și să experimentați noi tehnologii.
EnglishCould the Commission set out the latest developments in the Mercosur negotiations?
Ar putea Comisia să prezinte ultimele evoluţii înregistrate în negocierile cu Mercosur?
EnglishIt is possible to use the latest driver, but not have it work correctly.
Este posibil să se utilizeze cel mai nou driver, dar acesta să nu funcționeze corect.
EnglishThe latest forecasts for 2009 predict economic growth at a level of -1% or lower.
Cele mai recente estimări pentru 2009 prezic o creştere economică de -1% sau chiar mai puţin.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

latest adjectiv
Romanian
the pronume
at prepoziţie
at the back of adverb
Romanian
at the bottom of adverb
Romanian
at the end of the day
at the beginning adjectiv
Romanian
at the beginning
Romanian
at the time adverb
at the foot of the page adverb