Traducere engleză-română pentru "at the moment"

EN

"at the moment" română traducere

EN

at the moment {adverb}

volume_up
at the moment (dar şi: for now, just now)
OK, so you do not use that right, and that is a problem for the moment on this issue.
Am înțeles, nu folosiți acest drept, iar acest lucru este, momentan, o problemă pe această temă.
The investigation into the reasons and consequences of this accident has reached a dead end at the moment.
Investigarea motivelor şi consecinţelor acestui accident a ajuns momentan într-un punct mort.
The food crisis which is affecting Europe at the moment has brought trade with Russia to a halt.
Criza alimentară care afectează momentan Europa a determinat oprirea schimburilor comerciale cu Rusia.

Exemple de folosire pentru "at the moment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt the moment, 137 states have signed the Statute, including 24 EU Member States.
Astăzi, 137 de state, dintre care 24 de state membre ale UE au semnat Statutul.
EnglishAt the moment, the 116 000 hotline is fully operational only in 12 Member States.
În prezent, numărul 116 000 este pe deplin operaţional doar în 12 state membre.
EnglishAs you are well aware, milk prices at the moment are below production prices.
După cum ştiţi cu toţii, preţul laptelui este în prezent sub preţul de producţie.
EnglishSo at this moment I can share with you the opinion of the Hungarian Presidency.
Prin urmare, la acest moment, vă pot împărtăși opinia Președinției maghiare.
EnglishIn fact, there is not a single female EU special representative at the moment.
De fapt, în acest moment, nu există nicio femeie reprezentant special al UE.
EnglishAt the moment, a similar draft directive is being debated in the Council of Ministers.
În prezent, un proiect de directivă similar se dezbate în Consiliul de Miniştri.
EnglishThis is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Acesta este un moment istoric pentru Sudan și chiar pentru întreg continentul african.
EnglishAt the moment, the country which is closest to acceding to the EU is Croatia.
În prezent, ţara care se apropie cel mai mult de aderarea la UE este Croaţia.
EnglishRemember, as honourable Members know, it does not exist at all at the moment.
Ţineţi minte, după cum ştiu onoraţii deputaţi, practic acesta încă nu există.
EnglishMr Platini - a maestro of football - is speaking in another hall at this very moment.
Dl Platini - un maestru al fotbalului - vorbeşte în acest moment în altă sală.
EnglishIn fact, this is exactly what we are witnessing at the moment, to a certain degree.
De fapt, într-un anumit grad, în acest moment asistăm exact la o astfel de situaţie.
EnglishThese two things go together, but far too little is being done at the moment.
Aceste două lucruri merg împreună, însă mult prea puţin se face în momentul de faţă.
EnglishMany Irish workers would see that they are in that position at the moment.
Mulți lucrători irlandezi ar observa că, în prezent, se află în această situație.
EnglishThe intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
În prezent, intenţia este aceea de a efectua o analiză cuprinzătoare a proiectului.
EnglishThe fiscal deficit is, if I am not mistaken, 12.9% of GDP for the moment.
Deficitul fiscal, dacă nu mă înşel, este, în momentul acesta, de 12,9 % din PIB.
EnglishAt this moment we are holding the door open to Belarus but no decision has been taken.
În acest moment, uşa este deschisă pentru Belarus, însă nu s-a luat nicio decizie.
EnglishThat is why I feel we can say that this is the moment of truth for Europe.
De aceea simt că putem spune că acesta este momentul adevărului pentru Europa.
EnglishAs far as I am concerned, the debate on pro-cyclicity is too brief at the moment.
În ceea ce mă priveşte, dezbaterea privind prociclicitatea este prea scurtă în prezent.
EnglishThe EU should continue to accompany Côte d'Ivoire at this crucial moment.
UE ar trebui să continue să fie alături de Côte d'Ivoire în acest moment crucial.
EnglishWe do not know, but it is the only option available to us at the moment.
Nu ştim, dar este singura opţiune pe care o avem la dispoziţie în acest moment.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

the pronume
moment substantiv
at prepoziţie
at the back of adverb
Romanian