Traducere engleză-română pentru "at the most"

EN

"at the most" română traducere

RO
EN

at the most {pronume}

volume_up
at the most
volume_up
tot {pron.} (cel mult)
Actually, it is the most we can do in this House together in the name of justice.
De fapt, este tot ce putem face în acest Parlament în numele dreptăţii.
The contacts with your delegation throughout the conference proved most useful.
Contactele cu delegaţia dumneavoastră, pe tot parcursul conferinţei, s-au dovedit a fi extrem de utile.
So all the help which the Commission can get from Parliament is most welcome.
Așadar, tot ajutorul pe care Comisia îl poate obține de la Parlament este foarte binevenit.

Exemple de folosire pentru "at the most" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
90 % din recoltă este culeasă manual, mare parte din mâna de lucru fiind copii.
EnglishSafety is an important commodity, especially for the most vulnerable amongst us.
Siguranța este un bun important, mai ales pentru persoanele cele mai vulnerabile.
EnglishThe Masuria region forms the largest and most-visited lake district in Poland.
Regiunea Mazuria este zona lacustră cea mai întinsă şi mai vizitată din Polonia.
EnglishOur thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Gândurile noastre sunt alături de tine şi de familie în aceste momente dificile.
EnglishMade in Europe should indeed stand for the most environmentally friendly products.
Marca "fabricat în Europa” ar trebui să reprezinte produsele cele mai ecologice.
EnglishI would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
EnglishFirst of all, some of the most dangerous chemical pesticides are being banned.
În primul rând, se interzic câteva dintre cele mai periculoase pesticide chimice.
EnglishIt is clearly the most important player out of the Eastern Partnership countries.
Este în mod evident cel mai important jucător din cadru Parteneriatului estic.
EnglishThe most proactive and open mayors are therefore facing enormous difficulties.
Primarii cu iniţiativă şi deschişi se confruntă de aceea cu dificultăţi enorme.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
O a doua măsură trebuie să fie sprijinul acordat ţărilor celor mai afectate.
EnglishWhat is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.
Cel mai nesigur lucru în decizie este controlul efectuat de Parlamentul European.
EnglishThe situation is most difficult in Africa, and in particular in sub-Saharan Africa.
Situația este cea mai dificilă în Africa, și în principal în Africa Subsahariană.
EnglishMost computer speakers should be connected to the line-in jack on your computer.
Majoritatea difuzoarelor de computer trebuie conectate la mufa în linie pe computer.
EnglishWe consider the ECB to be one of the world's most transparent central banks.
Considerăm că BCE este una dintre cele mai transparente bănci centrale din lume.
EnglishMost of the settings that you'll want to change can be found in PC settings.
Majoritatea setărilor pe care ați dori să le modificați se pot găsi în Setări PC.
EnglishMost of the countries in the Baltic Sea area are small and are dependent on exports.
Majoritatea statelor din regiunea Mării Baltice sunt mici şi depind de exporturi.
EnglishHowever, they have brought back the most hideous aspects, brutality and terror.
În acelaşi timp, însă, au readus cele mai hidoase aspecte, brutalitatea şi teroarea.
EnglishOne of the most important issues is the abolition of the exequatur procedure.
Unul dintre aspectele cele mai importante este eliminarea procedurii de exequatur.
EnglishWhat matters most is the structure of the budget and the effectiveness of spending.
Ceea ce contează cel mai mult este structura bugetului și eficiența cheltuielilor.
EnglishMost of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
Majoritatea sunt aparate de uz gospodăresc și echipamente IT și de telecomunicații.

Sinonime (în engleză) pentru "at the most":

at the most
English

Traduceri similare în dicționarul englez-român

most adverb
most adjectiv
the pronume
at prepoziţie
at the back of adverb
Romanian
at the bottom of adverb
Romanian
at the end of the day
at the beginning adjectiv
Romanian
at the time adverb