Traducere engleză-română pentru "at the outset"

EN

"at the outset" română traducere

volume_up
at the outset {adv.} [exemplu]
EN

at the outset {adverb} [exemplu]

volume_up
at the outset
This will enable the disadvantaging of particular sectors to be avoided at the outset.
Aceasta va permite dezavantajarea anumitor sectoare care trebuie evitată de la bun început.
There is a danger that the state of South Sudan will be a failed state from the very outset.
Există pericolul ca statul Sudanului de Sud să fie un stat eșuat de la bun început.
This is something I have made clear from the very outset and I would like you to understand that.
Am clarificat acest aspect de la bun început şi aş dori să înţelegeţi acest lucru.

Exemple de folosire pentru "at the outset" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI will mention at the outset your enthusiastic support for the Treaty of Lisbon.
Voi menţiona întâi sprijinul dumneavoastră entuziast pentru Tratatul de la Lisabona.
EnglishThe European Union has been closely following the tragic events from the outset.
Uniunea Europeană a urmărit îndeaproape aceste tragice evenimente încă de la început.
EnglishThis report has benefited from a great measure of consensus and support from the outset.
Acest raport s-a bucurat de la început de un nivel ridicat de consens și sprijin.
EnglishIt also significantly increases their legal certainty right from the outset.
De asemenea, acesta le sporește semnificativ certitudinea juridică chiar de la început.
EnglishWe wish to emphasise from the outset that we are in favour of the integration of Turkey.
Dorim să subliniem de la început că suntem în favoarea integrării Turciei.
EnglishThere is a danger that the state of South Sudan will be a failed state from the very outset.
Există pericolul ca statul Sudanului de Sud să fie un stat eșuat de la bun început.
EnglishThis will enable the disadvantaging of particular sectors to be avoided at the outset.
Aceasta va permite dezavantajarea anumitor sectoare care trebuie evitată de la bun început.
EnglishFrom the outset, parents are thus seen as incapable, irresponsible and childish.
Așadar, părinții sunt percepuți, de la început, ca fiind incapabili, iresponsabili și copilăroși.
EnglishThis is something I have made clear from the very outset and I would like you to understand that.
Am clarificat acest aspect de la bun început şi aş dori să înţelegeţi acest lucru.
EnglishI said at the outset that we were already talking about EUR 75 per tonne.
Am spus încă de la început că discutăm deja de 75 de euro per tonă.
EnglishParliament therefore needs to follow the process from the outset.
Prin urmare, Parlamentul trebuie să urmărească procesul încă de la început.
EnglishINDECT has been subject to constant monitoring by the European Commission from the outset.
INDECT a fost supus de la început unei monitorizări constante din partea Comisiei Europene.
EnglishIt is very important to say, from the outset, what Parliament can and cannot do.
Este foarte important să fie menţionat de la început ceea ce poate şi ceea ce nu poate face Parlamentul.
EnglishThis means that the states must say at the outset that they will not take all the risks.
Aceasta înseamnă că statele trebuie să precizeze de la început că nu îşi vor asuma toate riscurile.
EnglishWe should not exclude this from the discussion right at the outset.
Nu ar trebui să excludem de la început acest lucru din discuție.
EnglishWe have engaged with the US, and the new Administration, at every level from the outset.
Încă de la început, ne-am implicat alături de Statele Unite şi de noua administraţie la toate nivelurile.
EnglishWe strongly believe that Belarus should be involved in this new initiative from the outset.
Credem cu certitudine că Belarus ar trebui să se implice în această nouă iniţiativă încă de la început.
EnglishThe truth is that you opposed this proposal from the outset.
Adevărul este că v-aţi opus acestei propuneri încă de la început.
EnglishBoth the Committee on Fisheries and the legal services pointed out this anomaly from the outset.
Atât Comisia pentru pescuit și serviciile juridice au subliniat încă de la început această anomalie.
EnglishIt should advocate a horizontal approach right from the outset.
Trebuie să susţină o abordare orizontală încă de la început.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

outset substantiv
the pronume
at prepoziţie
at the back of adverb
Romanian
at the bottom of adverb
Romanian
at the end of the day
at the beginning adjectiv
Romanian
at the time adverb
at the foot of the page adverb