Traducere engleză-română pentru "at the same time"

EN

"at the same time" română traducere

EN

at the same time {adverb}

volume_up
at the same time (dar şi: simultaneously)
At the same time, the president stated that the agreement is not targeted at Russia.
Preşedintele a precizat, totodată, că acordul nu este îndreptat împotriva Rusiei.
'Balanced' means asking for improvements and at the same time offering assistance.
"Echilibrat” înseamnă a solicita îmbunătățiri și a oferi totodată asistență.
At the same time, it has not proposed any financing for this strategy.
Totodată, aceasta nu a propus nicio finanţare pentru această strategie.
at the same time (dar şi: all at once, together)
volume_up
odată {adv.} (simultan)
We want to strengthen this cooperation at the same time as simplifying the bureaucracy involved.
Dorim să consolidăm această cooperare, odată cu simplificarea birocraţiei aferente.
It was hoped that Liechtenstein would become associated with Schengen at the same time as Switzerland, in 2008.
S-a sperat că Liechtenstein va deveni asociat la Schengen odată cu Elveţia, în 2008.
At the same time, we cannot just stop at these decisions, as they will only provide short-term results.
În același timp, nu trebuie să ne oprim pur și simplu odată cu aceste decizii, căci ele vor avea rezultate doar pe termen scurt.

Exemple de folosire pentru "at the same time" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo achieve them, it is necessary to take a number of measures at the same time.
Pentru a le obține, este necesar ca, în același timp, să luăm o serie de măsuri.
EnglishAt the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
În acelaşi timp, instituţia are nevoie să aibă cerinţe legale mai puţin complexe.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
În acelaşi timp, aceasta ar putea reduce dezechilibrul de pe piaţa lactatelor.
EnglishAt the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
În acelaşi timp, Consiliul European trebuie să continue o agendă politică activă.
EnglishIt is therefore much tougher to deliver but, at the same time, we need to do it.
Prin urmare, este mult mai greu să reuşim, dar în acelaşi timp trebuie să o facem.
EnglishIt affects companies and, at the same time, ordinary people and their families.
Afectează companiile şi, în acelaşi timp, oamenii obişnuiţi şi familiile acestora.
EnglishAt the same time, I am convinced that we cannot neglect our neighbours in the east.
În acelaşi timp, am convingerea că nu îi putem neglija pe vecinii noştri din est.
EnglishAt the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.
În acelaşi timp, acest lucru va preveni declinul demografic din ultimele decenii.
EnglishAt the same time, however, we need to tell the US that we also have other partners.
În acelaşi timp, totuşi, trebuie să informăm SUA că mai avem şi alţi parteneri.
EnglishAt the same time, several questions need to be clarified during the negotiations.
În acelaşi timp, pe parcursul negocierilor trebuie clarificate mai multe chestiuni.
EnglishAt the same time, the president stated that the agreement is not targeted at Russia.
Preşedintele a precizat, totodată, că acordul nu este îndreptat împotriva Rusiei.
EnglishAt the same time, the Commission services have begun examining existing legislation.
În acelaşi timp, serviciile Comisiei au început examinarea legislaţiei existente.
English'Balanced' means asking for improvements and at the same time offering assistance.
"Echilibrat” înseamnă a solicita îmbunătățiri și a oferi totodată asistență.
EnglishAt the same time, these international organisations should work together more.
În același timp, aceste organizații internaționale ar trebui să colaboreze mai mult.
EnglishAt the same time, I believe that we should have a constructive attitude in this case.
În același timp, cred că trebuie să avem o atitudine constructivă în acest caz.
EnglishAt the same time, we need to optimise financial resources and existing structures.
În același timp, trebuie să optimizăm resursele financiare și structurile existente.
EnglishAt the same time, we need to have a framework to combat terrorism together.
În acelaşi timp, trebuie să existe un cadru pentru a combate împreună terorismul.
EnglishAt the same time, strict rules have been maintained for all sensitive sectors.
În acelaşi timp, au fost menţinute reguli stricte pentru toate sectoarele sensibile.
EnglishAt the same time, I believe that it is linked to two particularly important factors.
În acelaşi timp, cred că are legătură cu doua aspecte deosebit de importante.
EnglishAt the same time, however, I take my role here in the European Parliament seriously.
În acelaşi timp, totuşi, îmi iau în serios rolul meu aici, în Parlamentul European.

Sinonime (în engleză) pentru "at the same time":

at the same time
Mai multe cuvinte
English
  • at the same time

Mai multe traduceri pe bab.la în dicționarul italian-român.