Traducere engleză-română pentru "at work"

EN

"at work" română traducere

EN

at work {adverb}

volume_up
They do not want to go to work, even if the local government offers it to them.
Nu vor să se ducă la muncă, chiar dacă administraţia locală le dă de lucru.
All domestic workers, regardless of their origin, must have decent access to work.
Toți lucrătorii casnici, indiferent de originea lor, trebuie să aibă acces la muncă decentă.
I am thinking, in particular, of the work undertaken by Mrs Ferreira.
Mă gândesc, în special, la munca întreprinsă de doamna Elisa Ferreira.

Exemple de folosire pentru "at work" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis is particularly true on some of the work that we are doing internationally.
Este vorba în special de activitatea pe care o desfășurăm pe plan internațional.
EnglishUnity and solidarity are essential, and we will work very hard to achieve this.
Unitatea şi solidaritatea sunt esenţiale şi vom lucra din greu ca să le obţinem.
EnglishWe have a year ahead of us and a lot of work to do, as I have already mentioned.
Avem în fața noastră un an și avem multe de făcut, după cum am menționat deja.
EnglishTherefore I congratulate those involved in the work of the Hungarian Presidency.
Prin urmare, îi felicit pe cei implicați în activitatea Președinției maghiare.
EnglishYour work programme does not provide very definitive information in this respect.
Programul dumneavoastră nu furnizează informaţii foarte decisive în acest sens.
EnglishThe procedure is important, as is the work of the Committee on Budgetary Control.
Procedura este importantă, la fel ca activitatea Comisiei pentru control bugetar.
EnglishThe work that needed to be done on this took several years and was very successful.
Lucrările în acest domeniu au durat câţiva ani şi au înregistrat un mare succes.
EnglishThe continuity necessary to the work of the entire EU is again apparent here.
Continuitatea necesară pentru activitatea întregii Uniuni este din nou evidentă.
EnglishLet us work together for a better world, for all nations, the United Nations.
Să încercăm să obținem o lume mai bună, pentru toate națiunile, Națiunile Unite.
EnglishAnd with all that we do, the silver thread of human rights runs through our work.
Și în tot ceea ce facem, firul roșu al drepturilor omului ne călăuzește munca.
EnglishClose any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishIf the page still doesn't work correctly, contact the website's administrator.
Dacă pagina tot nu funcționează corect, contactați administratorul site-ului Web.
EnglishThis is a new era in the work of the European Parliament - a European institution.
Este o nouă eră în activitatea Parlamentului European - o instituţie europeană.
EnglishHowever, it is not only the Tekel employees who work in the tobacco industry.
Cu toate acestea, nu doar lucrătorii de la Tekel muncesc în industria tutunului.
EnglishHowever, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
Totuşi, acesta nu este sfârşitul crizei şi mai avem lucruri importante de făcut.
EnglishI would therefore like to thank Mr Staes for such a constructive piece of work.
De aceea, aş dori să-i mulţumesc dlui Staes pentru o lucrare atât de constructivă.
EnglishIf so, bear in mind that your application for a work permit might be refused.
Reţineţi că nu toate cererile de eliberare a unui permis de muncă sunt acceptate!
EnglishFragmentation makes your hard disk do extra work that can slow down your computer.
Fragmentarea obligă hard diskul să lucreze suplimentar, încetinind computerul.
EnglishIf the device does not work, the problem is the electrical outlet, not the computer.
Dacă dispozitivul nu funcționează, problema este priza electrică, nu computerul.
EnglishThey work whether I’m doing stuff with photos, music, documents, or spreadsheets.
Ele funcționează, fie că lucrez cu fotografii, muzică, documente sau foi de calcul.