Traducere engleză-română pentru "atomic"

EN

"atomic" română traducere

RO
volume_up
atom {substantiv}
volume_up
atomism {substantiv}
RO
volume_up
atomizer {substantiv}
RO

"atomic" engleză traducere

EN
volume_up
submarin atomic {n}
EN

atomic {adjectiv}

volume_up
1. general
atomic
The reds and grays of Calvin Ho’s design reflect the name of his award winning design studio, AtomicAttack.
Nuanţele de roşu şi de gri ale designului semnat de Calvin Ho reflectă numele studioului său de design premiat, AtomicAttack.
This clearly shows the real intentions of the Iranian atomic programme; if they were solely peaceful, there would be no need to hide them.
Fapt care demonstrează în mod clar intenţiile reale ale programului atomic iranian; dacă ar fi doar paşnice, nu ar fi necesar să le ascundă.
Currently based in Hong Kong, Calvin Ho is a multi-disciplinary artist and founder of award-winning design studio AtomicAttack.
Actualmente stabilit la Hong Kong, Calvin Ho este un artist multidisciplinar şi fondatorul studioului de design premiat AtomicAttack.
2. Fizică
atomic
The reds and grays of Calvin Ho’s design reflect the name of his award winning design studio, AtomicAttack.
Nuanţele de roşu şi de gri ale designului semnat de Calvin Ho reflectă numele studioului său de design premiat, AtomicAttack.
This clearly shows the real intentions of the Iranian atomic programme; if they were solely peaceful, there would be no need to hide them.
Fapt care demonstrează în mod clar intenţiile reale ale programului atomic iranian; dacă ar fi doar paşnice, nu ar fi necesar să le ascundă.
Currently based in Hong Kong, Calvin Ho is a multi-disciplinary artist and founder of award-winning design studio AtomicAttack.
Actualmente stabilit la Hong Kong, Calvin Ho este un artist multidisciplinar şi fondatorul studioului de design premiat AtomicAttack.
RO

atomic {adjectiv masculin}

volume_up
1. general
atomic
Nuanţele de roşu şi de gri ale designului semnat de Calvin Ho reflectă numele studioului său de design premiat, AtomicAttack.
The reds and grays of Calvin Ho’s design reflect the name of his award winning design studio, AtomicAttack.
Fapt care demonstrează în mod clar intenţiile reale ale programului atomic iranian; dacă ar fi doar paşnice, nu ar fi necesar să le ascundă.
This clearly shows the real intentions of the Iranian atomic programme; if they were solely peaceful, there would be no need to hide them.
Actualmente stabilit la Hong Kong, Calvin Ho este un artist multidisciplinar şi fondatorul studioului de design premiat AtomicAttack.
Currently based in Hong Kong, Calvin Ho is a multi-disciplinary artist and founder of award-winning design studio AtomicAttack.
2. Fizică
atomic
Nuanţele de roşu şi de gri ale designului semnat de Calvin Ho reflectă numele studioului său de design premiat, AtomicAttack.
The reds and grays of Calvin Ho’s design reflect the name of his award winning design studio, AtomicAttack.
Fapt care demonstrează în mod clar intenţiile reale ale programului atomic iranian; dacă ar fi doar paşnice, nu ar fi necesar să le ascundă.
This clearly shows the real intentions of the Iranian atomic programme; if they were solely peaceful, there would be no need to hide them.
Actualmente stabilit la Hong Kong, Calvin Ho este un artist multidisciplinar şi fondatorul studioului de design premiat AtomicAttack.
Currently based in Hong Kong, Calvin Ho is a multi-disciplinary artist and founder of award-winning design studio AtomicAttack.

Exemple de folosire pentru "atomic" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI do not understand why the International Atomic Energy Agency did not intervene earlier.
Nu înțeleg de ce Agenția Internațională pentru Energie Atomică nu a intervenit mai devreme.
EnglishThe 15th general conference on atomic energy is held in Vienna, Austria.
La Viena (Austria) este organizată cea de-a cincisprezecea conferinţă privind energia atomică.
EnglishWill the ideological opponents of atomic energy change their views?
Oponenţii ideologici ai energiei atomice îşi vor schimba părerile?
EnglishSo, in 1958, alongside the EEC, they established Euratom — the European Atomic Energy Community.
Astfel, în 1958, în paralel cu CEE, au înfiinţat Euratom - Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.
EnglishWe all want complete and transparent collaboration with the International Atomic Energy Agency.
Cu toții dorim o colaborare completă și transparentă cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
EnglishWhat this actually means is disarmament instead of modernisation of British and French atomic weapons.
Acest lucru înseamnă de fapt dezarmare în locul modernizării armelor atomice britanice şi franceze.
EnglishIt ensures the security of atomic energy supply within the framework of a centralised monitoring system.
Acesta garantează securitatea aprovizionării cu energie atomică în cadrul unui control centralizat.
EnglishHowever, the resale of atomic waste must be stopped.
Cu toate acestea, revânzarea deşeurilor atomice trebuie oprită.
EnglishFor this reason, Iran's cooperation with the International Atomic Energy Agency is particularly important.
Din acest motiv, cooperarea Iranului cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică este foarte importantă.
EnglishThis document should be considered, therefore, as a step on the road to the total ban of atomic weapons.
Prin urmare, acest document trebuie considerat ca un pas înainte pe calea interzicerii totale a armelor atomice.
EnglishYet let us not run away from atomic energy, which is an ideal tool for establishing energy independence in Europe.
Totuși, să nu fugim de energia atomică, un instrument ideal de instituire a independenței energetice în Europa.
EnglishAtomic bombs must be made illegal and their possession should one day be considered a criminal act.
Bombele atomice trebuie scoase din legalitate, iar într-o bună zi posesia lor ar trebui să fie considerată drept un act criminal.
EnglishThe reds and grays of Calvin Ho’s design reflect the name of his award winning design studio, AtomicAttack.
Nuanţele de roşu şi de gri ale designului semnat de Calvin Ho reflectă numele studioului său de design premiat, AtomicAttack.
EnglishAccording to the conclusions of the International Atomic Energy Agency, these blocks fulfilled all of the safety criteria.
Potrivit concluziilor Agenției Internaționale a Energiei Atomice, aceste blocuri îndeplineau toate criteriile de siguranță.
EnglishThe dispute relating to the continuously falsified figures from the International Atomic Energy Agency needs to be teased out.
Trebuie depășit dezacordul privind cifrele mereu falsificate transmise de Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
EnglishMoreover, close cooperation with the International Atomic Energy Agency has ensured consistency with international practices.
În plus, cooperarea strânsă cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a asigurat compatibilitatea cu practicile internaţionale.
EnglishCurrently based in Hong Kong, Calvin Ho is a multi-disciplinary artist and founder of award-winning design studio AtomicAttack.
Actualmente stabilit la Hong Kong, Calvin Ho este un artist multidisciplinar şi fondatorul studioului de design premiat AtomicAttack.
EnglishThis carnage is making every country in the world re-examine its position with regard to the use of atomic energy technologies.
Acest carnagiu determină fiecare țară din lume să-și reevalueze poziția cu privire la utilizarea tehnologiilor din domeniul energiei atomice.
EnglishWe have seen where it led in Iraq, where a terrible war took place following atomic armament based originally on civilian technology.
Am văzut rezultatele acestuia în Irak, unde a avut loc un război teribil ca urmare a înarmării atomice bazate iniţial pe tehnologia civilă.
EnglishThe Commission's offer to the Member States is that it will prepare and coordinate this jointly with the atomic energy authorities.
Oferta făcută de Comisie statelor membre este aceea că va pregăti și coordona acest lucru împreună cu autoritățile din domeniul energiei atomice.

Sinonime (în engleză) pentru "atomic":

atomic
English
atom
atomism
atomizer
atomic mass