Traducere engleză-română pentru "attachment"

EN

"attachment" română traducere

volume_up
attachment {substantiv}
RO
volume_up
attache {substantiv}
RO
EN

attachment {substantiv}

volume_up
attachment (dar şi: affection)
First, there are those who once sympathised with the Soviets and whose sentimental attachment to the Kremlin continues.
În primul rând, sunt cei care au simpatizat odată cu sovieticii şi al căror ataşament sentimental faţă de Kremlin persistă.
This is the only way in which we can contribute to China's development towards a society with a deep attachment to the importance of respect for human rights.
Doar în felul acesta putem contribui la o evoluţie a Chinei către o societate cu un profund ataşament faţă de importanţa respectării drepturilor omului.

Exemple de folosire pentru "attachment" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt's best not to open any attachment unless it's something you're expecting.
Este indicat să nu deschideți nicio atașare decât dacă este ceva ce așteptați.
EnglishMost importantly, it demonstrates Ukraine's attachment to European values.
Cel mai important, demonstrează ataşamentul Ucrainei faţă de valorile europene.
EnglishIt's best not to open any attachment unless it is something you are expecting.
Este indicat să nu deschideți atașarea decât dacă este ceva ce așteptați.
EnglishIt's best not to open any attachment unless it's something you're expecting.
Este cel mai bine să nu deschideți nicio atașare, cu excepția cazului în care o așteptați.
EnglishOpen a message that contains an attachment by double-clicking it in the message list.
Deschideți un mesaj care conține o atașare făcând dublu clic pe acesta în lista de mesaje.
EnglishYou’ll have a choice of sending your photo within an email or sending it as an attachment.
Aveți opțiunea să trimiteți fotografiile într-un mesaj de poștă electronică sau ca atașare.
EnglishI could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Nu am putut deschide ataşamentul mesajului dumneavoastră. Antivirusul meu a detectat un virus.
EnglishIf the message has an attachment, scan it with an antivirus program.
Dacă mesajul include o atașare, scanați-o cu un program antivirus.
EnglishDouble-click the attachment, click Open, and then click Add to my contacts.
Faceți dublu clic pe atașare, faceți clic pe Deschidere, apoi pe Adăugare la persoanele mele de contact.
EnglishYou can send captured content as an attachment to an e-mail message.
Puteţi trimite conţinutul capturat ataşându-l într-un e-mail.
EnglishSend as an attachment: this is the classic, old-school method.
Trimiteți ca atașare: aceasta este metoda clasică, de modă veche.
EnglishYour default e-mail program opens an e-mail message, with the selected items included as an attachment.
Programul implicit de e-mail va deschide un mesaj de e-mail cu elementele selectate ataşate.
EnglishNever open an attachment from someone you don't know.
Nu deschideți niciodată o atașare primită de la o persoană necunoscută.
EnglishI believe that, in order to also have an emotional attachment to Europe, we need a social dimension.
Cred că, pentru ca în Europa să existe un devotament emoţional, avem nevoie de o dimensiune socială.
EnglishA file sent in an e‑mail message is called an attachment.
Un fișier trimis într-un mesaj de e‑mail se numește atașare.
EnglishMany viruses are attached to email messages and will spread as soon as you open the attachment.
Mulți viruși sunt atașați la mesajele de poștă electronică și se vor răspândi imediat ce deschideți atașarea.
EnglishA popular way to share pictures is to send them to others as an attachment to an e‑mail message.
O modalitate de a partaja imaginile este să le expediați altora ca atașare într-un mesaj de poștă electronică.
EnglishAt the top of the message window, double-click the file attachment icon in the message header.
În partea superioară a ferestrei de mesaj, faceți dublu clic pe pictograma de atașare fișier din antetul mesajului.
EnglishMany viruses are attached to e‑mail messages and will spread as soon as you open the e‑mail attachment.
Mulți viruși sunt atașați la mesajele de poștă electronică și se răspândesc imediat ce deschideți atașarea.
EnglishWindows Movie Maker might be configured to limit e‑mail attachment size.
Este posibil ca Windows Movie Maker să fie configurat pentru a limita dimensiunea atașării la mesajele de poștă electronică.

Sinonime (în engleză) pentru "attachment":

attachment
attached
attache