EN

attack {substantiv}

volume_up
1. general
An attack on an MP anywhere amounts to an attack on democracy.
Un atac împotriva unui parlamentar de oriunde este un atac împotriva democrației.
An attack against press freedom is an attack against democracy.
Un atac la adresa libertăţii presei este un atac la adresa democraţiei.
Terrorism is an attack on all of us, an attack on the very fabric of our democratic society.
Terorismul reprezintă un atac asupra noastră, a tuturor, un atac asupra esenţei societăţii noastre democratice.
attack
attack (dar şi: onrush, onset, onslaught)
Coordination must improve, as the European Union Naval Force has not intervened in any of these attacks.
Trebuie îmbunătățită coordonarea, întrucât Forța Navală a Uniunii Europene nu a intervenit în niciunul dintre aceste atacuri.
attack (dar şi: aggression)
Some sources say that between 10 and 20% of children in Europe have suffered one form of sexual attack or another during their childhood.
După unele surse, între 10 şi 20% din copiii europeni au suferit o formă sau alta de agresiune sexuală.
2. Termen militar
An attack on an MP anywhere amounts to an attack on democracy.
Un atac împotriva unui parlamentar de oriunde este un atac împotriva democrației.
An attack against press freedom is an attack against democracy.
Un atac la adresa libertăţii presei este un atac la adresa democraţiei.
Terrorism is an attack on all of us, an attack on the very fabric of our democratic society.
Terorismul reprezintă un atac asupra noastră, a tuturor, un atac asupra esenţei societăţii noastre democratice.

Exemple de folosire pentru "attack" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt used to be common practice not to attempt to attack a joint compromise again.
În trecut era normal să nu se încerce să se atace din nou un compromis comun.
EnglishThe United Left has launched an attack on Berlusconi and taken its revenge on him.
Stânga Unită a lansat un atac la adresa lui Berlusconi şi s-a răzbunat pe acesta.
EnglishWe are talking about mistakes made in an attack that fortunately did not happen.
Vorbim despre greşelile făcute în atacul care, din fericire, nu a avut loc.
EnglishTo attack these communities is to undermine our most fundamental values.
Atacarea acestor comunităţi înseamnă subminarea valorilor noastre fundamentale.
EnglishIn my country, there is a saying that attack is the best form of defence.
În ţara mea, există un proverb care spune că atacul este cea mai bună apărare.
EnglishResearch and prevention are the main lines of attack against this disease.
Cercetarea şi prevenţia sunt principalele căi de atac împotriva acestei boli.
EnglishThen on 28 June 1991 came the brutal attack by the Yugoslav People's Army.
Apoi, la 28 iunie 1991, a venit atacul brutal al Armatei populare iugoslave.
EnglishAll the Commission's proposals today attack either the pay or the pension system.
Toate propunerile Comisiei de astăzi atacă fie sistemul de remunerare, fie cel de pensii.
EnglishIt is not intellectually honest to attack the Commission all the time.
Nu este onest, din punct de vedere intelectual, să atacaţi tot timpul Comisia.
EnglishIt is beyond doubt that the proposed legislation is an attack on human rights.
Este dincolo de orice îndoială că legislaţia propusă este un atac asupra drepturilor omului.
English(A denial-of-service attack attempts to limit or prevent access to the Internet.)
(Un atac de tip respingere serviciu încearcă să limiteze sau să blocheze accesul la Internet.)
EnglishNormally the enemy pawn would evade capture (remember, pawns attack on the diagonal).
În mod normal, pionul adversarului scapă de captură (rețineți, pionii atacă pe diagonală).
EnglishThere is no moral or ethical justification of this kind of horrible attack.
Nu există nicio justificare morală sau etică pentru acest atac oribil.
EnglishIndeed, he accused Hun Sen of being behind the 1997 grenade attack.
De fapt, acesta îl acuzase pe Hun Sen de a fi comandat atacul cu grenadă din 1997.
EnglishUnfortunately, this wine has now come under attack from some Labour Party politicians.
Din nefericire, acest vin este acum atacat de anumiţi politicieni ai Partidului Laburist.
EnglishThis attack comes on top of a series of grave events, all of which were religiously motivated.
Acest atac se numără printre alte evenimente grave, toate fiind motivate religios.
EnglishAt the next part-session, will we be condemning an attack made on her?
La următoarea perioadă de sesiune, vom condamna oare un atac împotriva sa?
EnglishWhen a euro economy is under attack, it is the euro that is under attack.
Când o economie cu monedă euro este atacată, de fapt este atacat euro.
EnglishYou attack those who want to control their own border policies.
Îi atacați pe cei care doresc să-și controleze propriile politici de frontieră.
EnglishSchools, shopping centres, town centres and even military headquarters are under attack.
Sunt atacate şcoli, centre comerciale, centre ale oraşelor şi chiar comandamente militare.

Sinonime (în engleză) pentru "attack":

attack
attacker
attacking
English