EN

attacked {adjectiv}

volume_up
attacked
They have shelled the UN compound, they have attacked schools and children.
Au bombardat tabăra ONU, au atacat şcoli şi copii.
Seventy years ago, the communist Soviet Union attacked tiny Finland.
În urmă cu şaptezeci de ani, Uniunea Sovietică a atacat mica Finlandă.
Nobody can now say who the attacker was: he says she attacked him.
Acum nimeni nu poate spune cine a fost agresorul: el spune că ea l-a atacat.

Exemple de folosire pentru "attacked" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt the end of September, hundreds of monks from the Bat Nha monastery were attacked.
La sfârşitul lunii septembrie, sute de călugări din mănăstirea Bat Nha au fost atacaţi.
EnglishNobody can now say who the attacker was: he says she attacked him.
Acum nimeni nu poate spune cine a fost agresorul: el spune că ea l-a atacat.
EnglishWe saw schools, factories, homes and a hospital deliberately attacked.
Am văzut şcoli, fabrici, case şi spitale atacate în mod intenţionat.
EnglishSeventy years ago, the communist Soviet Union attacked tiny Finland.
În urmă cu şaptezeci de ani, Uniunea Sovietică a atacat mica Finlandă.
EnglishLast week in Egypt, four thousand Muslims attacked a Coptic village not far from Cairo.
Săptămâna trecută, în Egipt, patru mii de musulmani au atacat un sat de copți nu departe de Cairo.
EnglishSchools suffered arson attacks and hospitals and mosques of the Muslim minority were attacked.
Şcolile au fost incendiate, iar spitalele şi moscheile minorităţii musulmane au fost atacate.
EnglishCivilians were attacked indiscriminately and houses were bombed.
Au fost atacaţi civili la întâmplare şi au fost bombardate case.
EnglishThey have shelled the UN compound, they have attacked schools and children.
Au bombardat tabăra ONU, au atacat şcoli şi copii.
EnglishThis simple statement was the first to be attacked and removed.
Această afirmaţie simplă a fost prima atacată şi eliminată.
EnglishRoosevelt heavily attacked the oligopolies, the big companies in the US, and reregulated the economy.
Roosevelt a atacat în forţă oligopolurile, marile companii din SUA, şi a re-reglementat economia.
EnglishThey also scandalously attacked the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano.
De asemenea, acestea l-au atacat, în mod scandalos, pe preşedintele Republicii Italiene, Giorgio Napolitano.
EnglishShe lost her life last week after she was attacked by a young Italian man in a Rome underground station.
Şi-a pierdut viaţa săptămâna trecută, după ce a fost agresată de un tânăr italian la metroul din Roma.
EnglishIn Hungary, opposition parties are physically attacked by the state, their members arrested and tortured.
În Ungaria, partidele opoziţiei sunt atacate fizic de stat, membrii acestora sunt arestaţi şi torturaţi.
EnglishIt is for Christians and for those who are being attacked.
Este pentru creștini și pentru cei care sunt atacați.
EnglishGermany's actions should not be attacked so strongly at this point - much as they need to be examined.
Acţiunile Germaniei nu ar trebui atacate atât de vehement în acest stadiu, chiar dacă ele trebuie verificate.
EnglishMr President, in January the Commission attacked the Hungarian moratorium on genetically modified maize MON810.
Domnule Preşedinte, în ianuarie Comisia a atacat moratoriul ungar privind porumbul modificat genetic MON810.
EnglishOn this day, the pro-Soviet OMON units attacked strategic buildings in the capital of the newly-reborn state.
La această dată, unitățile OMON pro-sovietice au atacat clădiri strategice din capitala statului care abia renăscuse.
EnglishThey are being attacked on all sides; there is a huge increase in prices, partly due to speculation.
Aceştia sunt atacaţi din toate direcţiile; se înregistrează o creştere foarte mare a preţurilor, parţial din cauza speculaţiei.
EnglishSeveral people were consequently attacked.
În consecință, mai multe persoane au fost atacate.
EnglishThis is why Russia attacked Georgia.
Acesta este motivul pentru care Rusia a atacat Georgia.

Sinonime (în engleză) pentru "attack":

attack
attacker
attacking
English