EN

attacks {plural}

volume_up
attacks
The whole matter of the media law shows the hypocrisy of these attacks.
Întreaga problemă a legii mass-media indică ipocrizia acestor atacuri.
The attacks are immoral, and the international community cannot accept them.
Aceste atacuri sunt imorale şi comunitatea internaţională nu le poate accepta.
This is not a series of regrettable but uncoordinated attacks.
Aceasta nu este o serie de atacuri regretabile, dar necoordonate.

Exemple de folosire pentru "attacks" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAsthma attacks cause sudden breathing difficulties that can even last for hours.
Crizele de astm provoacă dificultăți bruște de respirație, care pot dura chiar ore.
EnglishIt has allowed Member States' authorities to prevent terrorist attacks in Europe.
El a permis autorităţilor din statele membre să prevină atacuri teroriste în Europa.
EnglishThe attacks on these countries' sovereign debt aim to weaken the single currency.
Atacurile la datoriile suverane ale acestor țări urmăresc să slăbească moneda unică.
EnglishThe attacks are immoral, and the international community cannot accept them.
Aceste atacuri sunt imorale şi comunitatea internaţională nu le poate accepta.
EnglishNo successful attacks have occurred in the Gulf of Aden since early May 2009.
Începând cu luna mai 2009, nu au mai avut loc atacuri reuşite în Golful Aden.
EnglishNX allows the processor to help guard the PC from attacks by malicious software.
NX permite procesorului să protejeze PC-ul de atacuri ale programelor rău intenționate.
EnglishTheir attacks do not command political support from the people of Northern Ireland.
Atacurile lor nu necesită sprijin politic din partea populaţiei din Irlanda de Nord.
EnglishIn 2010, the number of attacks on Christian communities rose worryingly.
În 2010, numărul atacurilor asupra comunităților creștine a crescut îngrijorător.
EnglishWithin the European Union in 2008, there were 515 terrorist attacks in 11 Member States.
În 2008, în Uniunea Europeană au avut loc 515 atacuri teroriste în 11 state membre.
EnglishThe attacks and murders of journalists have created a climate of fear and oppression.
Atacurile şi crimele împotriva jurnaliştilor au creat un climat de frică şi opresiune.
EnglishThe same applies in the area of cyber attacks and the involvement of stakeholders.
Același lucru se aplică în zona atacurilor cibernetice și implicarea părților interesate.
EnglishMicrosoft periodically issues updates which can help prevent online attacks.
Microsoft lansează periodic actualizări care contribuie la prevenirea atacurilor online.
EnglishYes, rocket attacks across the border are unacceptable and should stop.
Da, atacurile cu rachete peste graniţă sunt inacceptabile şi ar trebui să înceteze.
EnglishThese attacks could get worse with the arrival of the monsoons, as the fishermen are saying.
Din spusele pescarilor, aceste atacuri se pot agrava odată cu venirea musonilor.
EnglishThirty-six pirate vessels have been intercepted and 14 direct attacks have been avoided.
36 de vase pirat au fost interceptate şi 14 atacuri directe au fost evitate.
EnglishI repeat: not all those guilty of terrorist attacks were tried in Italy!
Repet: nu au fost judecaţi în Italia toţi cei vinovaţi de atacuri teroriste!
EnglishThere have been repeated attacks on people from these minority groups.
Au avut loc atacuri repetate asupra persoanelor din aceste grupuri minoritare.
EnglishGangs of soldiers are regularly involved in attacks, robbery and rape.
Bande de soldaţi sunt implicate în mod regulat în atacuri, jafuri şi violuri.
EnglishItaly is experiencing attacks on the freedom of the press and this is totally unacceptable.
În Italia, este atacată libertatea presei, ceea ce este absolut inacceptabil.
EnglishHowever, attacks on journalists and activists are still being reported.
Cu toate acestea, mai sunt raportate atacuri la adresa ziariștilor și a activiștilor.