Traducere engleză-română pentru "to attain"

EN

"to attain" română traducere

volume_up
attainment {substantiv}
RO
EN

to attain [attained|attained] {verb}

volume_up
We have achieved a third of what we need to do to attain the 30% target.
Am realizat o treime din ceea ce trebuie să facem pentru a atinge obiectivul de 30 %.
What practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Ce măsuri practice intenționați să adoptați pentru a atinge aceste obiective?
The fact is, at least 150 million homes will have to be renovated by 2050 in order to attain factor 4.
Este cert faptul că cel puţin 150 milioane case vor trebui să fie renovate până în anul 2050 pentru a atinge factorul 4.
to attain (dar şi: to get, to obtain, to secure)
For Madeira, they will honour their history and through their work, they will strive for and attain happiness and glory.'
Pentru Madeira, îşi vor onora istoria şi, prin munca lor, se vor strădui şi vor obţine fericirea şi gloria.”
Would the Council explain how this European year, and its associated budget, will be used effectively to attain long-term results?
Ar putea Consiliul preciza modul în care acest An european şi bugetul aferent vor fi folosite eficient pentru a obţine rezultate pe termen lung?
It is essential to improve the quality of education and training for all students in order to attain better results and competences.
Este esenţial să ameliorăm calitatea educaţiei şi formării profesionale a tuturor studenţilor cu scopul de a obţine rezultate şi competenţe mai bune.
to attain (dar şi: to agnize)
In order to attain these objectives, there must be greater investment in programmes such as Erasmus.
Pentru a realiza aceste obiective, trebuie să se facă mai multe investiţii în programe cum este Erasmus.
So the current pace of migration is too slow to attain critical mass migration by 2010.
Aşadar, ritmul actual al migrării este prea încet pentru a se realiza migrarea masei critice până în anul 2010.
Only thus can we attain the goal for which the people of our nations have cast their votes, in support of our participation in the European Union.
Numai astfel vom putea realiza obiectivul pentru care au votat cetăţenii noştri, pentru a sprijini participarea noastră la Uniunea Europeană.

Exemple de folosire pentru "to attain" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWhat practical measures do you intend to adopt in order to attain these goals?
Ce măsuri practice intenționați să adoptați pentru a atinge aceste obiective?
EnglishIn the face of these, we can only succeed and attain results if we stand together.
În faţa acestora, putem reuşi să obţinem rezultate favorabile numai dacă rămânem împreună.
EnglishWe have achieved a third of what we need to do to attain the 30% target.
Am realizat o treime din ceea ce trebuie să facem pentru a atinge obiectivul de 30 %.
EnglishThe Member States now have a duty to attain a good environmental status for the seas by 2020.
Statele membre au acum responsabilitatea de a obține o bună stare ecologică pentru mări până în 2020.
EnglishOn the other hand, the proposals to attain this objective are too weak to achieve it.
În schimb, propunerile de atingere a acestui obiectiv sunt insuficiente pentru ca acesta să poată fi realizat.
EnglishSo the current pace of migration is too slow to attain critical mass migration by 2010.
Aşadar, ritmul actual al migrării este prea încet pentru a se realiza migrarea masei critice până în anul 2010.
EnglishThis is an objective that we must attain step by step, not least because of climate change.
Acesta este un obiectiv pe care trebuie să-l atingem pas cu pas, mai ales din cauza schimbărilor climatice.
EnglishLimitation alone will not help us attain our targets.
Doar limitarea nu ne va ajuta să atingem obiectivele stabilite.
EnglishIn order to attain these objectives, there must be greater investment in programmes such as Erasmus.
Pentru a realiza aceste obiective, trebuie să se facă mai multe investiţii în programe cum este Erasmus.
EnglishI think that the strategy must be more ambitious and seek to attain all the objectives of the European Union.
Cred că strategia trebuie să fie mai ambiţioasă şi să încerce să atingă toate obiectivele Uniunii Europene.
EnglishThe fact is, at least 150 million homes will have to be renovated by 2050 in order to attain factor 4.
Este cert faptul că cel puţin 150 milioane case vor trebui să fie renovate până în anul 2050 pentru a atinge factorul 4.
EnglishI therefore hope that, in the next few weeks and months, we definitely attain more transparency in this area.
Prin urmare, sper ca în săptămânile şi lunile viitoare să obţinem neapărat mai multă transparenţă în această privinţă.
EnglishFor Madeira, they will honour their history and through their work, they will strive for and attain happiness and glory.'
Pentru Madeira, îşi vor onora istoria şi, prin munca lor, se vor strădui şi vor obţine fericirea şi gloria.”
EnglishPakistan will now soon attain the long-wished for status of a developing country with special tariff preferences.
Pakistanul va dobândi astfel în curând mult doritul statut de țară în curs de dezvoltare cu preferințe tarifare speciale.
EnglishWe need to drive forward energy efficiency if, realistically, we hope to attain our climate targets.
Trebuie să mergem mai departe cu eficiența energetică dacă, într-adevăr, sperăm să ne atingem obiectivele privind schimbările climatice.
EnglishFor years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
Timp de mai mulţi ani, UE a încercat să atingă standardizarea directivelor privind chestiuni referitoare la creşterea animalelor.
EnglishWhat kind of incentives would the Council be willing to offer Belarus in order to help it attain these objectives?
Care sunt stimulentele pe care Consiliul ar fi dispus să le ofere părții bieloruse pentru a susține atingerea acestor obiective?
EnglishTerrorism is an attempt to attain one's ends through blind violence and to destroy our common values.
Terorismul reprezintă o încercare prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor prin violenţă oarbă şi distrugere a valorilor noastre comune.
EnglishI believe that, in the end, we will all need to attain the joint targets that we are laying down in the Europe 2020 strategy.
Consider că, în cele din urmă, va trebui să îndeplinim cu toţii obiectivele comune pe care le stabilim în strategia Europa 2020.
EnglishTo attain those goals it is necessary the significantly reduce digital literacy and competence gaps by 2015.
Pentru a atinge aceste obiective este necesar ca până în 2015 să se reducă în mod semnificativ lacunele privind alfabetizarea şi competenţele digitale.

Sinonime (în engleză) pentru "attainment":

attainment
attainable